Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, ul. Wybickiego 1, tel./ fax (32) 261-22-45, e-mail: osw@dabrowa.pl, www.osw.dabrowa.pl W Ośrodku działają: 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy życia do siódmego roku … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22, tel./fax (32) 241-49-62 www.sosw.slask.pl W Ośrodku funkcjonują: 1. 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zawodzie – ślusarz z innowacją pedagogiczną dotyczącą wytwarzania zabawek … Czytaj całość

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a 85-008 Bydgoszcz, ul. Z. Krasińskiego 10, tel. (52) 322-17-87, tel./fax (52) 322-76-25, e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl, www.braille.bydgoszcz.pl W Ośrodku działają: 1. Szkoła Podstawowa Nr 53 Przyjmuje dzieci słabowidzące, niewidome. Nauka trwa 6 lat. 2. Gimnazjum … Czytaj całość

Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta?

Pytanie: Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta: Z grupą inwalidzką. Bez grupy tzw. pełnosprawny? Czy ma znaczenie miejsce zatrudnienia? Odpowiedź: Czas pracy masażystów jest odmiennie regulowany w zależności od miejsca zatrudnienia. … Czytaj całość

Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)?

Pytanie: Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)? Odpowiedź: Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 … Czytaj całość

Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus?

Pytanie: Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus? Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoby niewidome zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności … Czytaj całość

Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe.

Pytanie: Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe. Jest to wada genetyczna (+7),którą się leczy tylko … Czytaj całość

Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe?

Pytanie: Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe? Odpowiedź: Informujemy, że kwestie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej nie są uregulowane żadnymi przepisami … Czytaj całość

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty?

Pytanie: Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty? Odpowiedź: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268, z … Czytaj całość

Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje?

Pytanie: Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje? Odpowiedź: Jadąc wraz z dzieckiem do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego … Czytaj całość