Treść artykułu

Pociąg metra wjeżdża na stację, widać ścieżkę dotykową dla osób niewidomych

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo do mobilności

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo do mobilności. To temat kolejnego filmu kampanii społecznej Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) odnoszącej się do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Osoby niewidome i słabowidzące, jeśli chcą się przemieścić, muszą dużo wcześniej zaplanować swoją podróż. Osoby pełnosprawne nie mają z tym problemu. Prawo do mobilności jest ujęte w artykule 20 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym zapisem osoby z dysfunkcją wzroku powinny być w stanie zaplanować, zarezerwować, opłacić i monitorować swoją podróż. Niestety, kupowanie biletu i informacja o tym, że pociąg jest opóźniony, dla osoby niewidomej lub słabowidzącej nadal jest wyzwaniem. Dlatego decydenci odpowiadający za transport powinni pamiętać o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami i projektować infrastrukturę w taki sposób, aby mogli oni bezpiecznie i bez problemów poruszać się na terenie dworca, na peronie i podczas przesiadki z pociągu na autobus. Takim rozwiązaniem jest, na przykład, włączenie komunikatów dźwiękowych na dworcach, aby informować tę grupę podróżnych, kiedy pociąg, pojazd odjeżdża, jaki jest następny przystanek i kierunek trasy. Pomoc w podróży powinna być udzielana bezpłatnie i w wybranym przez osobę niewidomą czasie, a nie tak, jak teraz fakt ten powinien być zgłaszany 48 lub 24 godziny przed wyjazdem.

Materiał został udostępniony na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=yrYwYb4TKQ0

Film powstał w ramach kampanii EBU finansowanej z programu „Prawa, równość i obywatelstwo” Unii Europejskiej.

Źródło: EBU

Fot. Shutterstock