Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS?

Pytanie Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach … Czytaj całość

Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą?

Pytanie: Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą? Odpowiedź: Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy legitymować się orzeczeniem parametrów zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku … Czytaj całość

Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat?

Pytanie: Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które   się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat? Odpowiedź: Osoby należące do naszej organizacji mające więcej niż 16 lat są członkami … Czytaj całość

Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)?

Pytanie: Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)? Odpowiedź: Większość przywilejów przewidzianych przepisami dla osób niepełnosprawnych dotyczy osób zaliczonych do stopnia znacznego lub umiarkowanego. Mając lekki stopień niepełnosprawności, … Czytaj całość

Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków?

Pytanie: Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków. Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188, z późn. Zm.) Przesyłką dla … Czytaj całość

Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytanie: Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności? Odpowiedź: Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 … Czytaj całość

Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia?

Pytanie: Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia? Odpowiedź: prawo korzystania … Czytaj całość

Co trzeba zrobić, aby należeć do Polskiego Związku Niewidomych?

Pytanie: Co trzeba zrobić, aby należeć do Polskiego Związku Niewidomych? Odpowiedź: Zgodnie z § 11 Statutu Polskiego Związku Niewidomych członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ze względu na stan … Czytaj całość

Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jestem na rencie z 3 grupą (z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny i gdzie można się o niego starać?

Pytania i odpowiedzi Pytanie: Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jestem na rencie z 3 grupą (z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny i gdzie można się o niego starać? Odpowiedź: Zgodnie z … Czytaj całość

Czy osoba, która skończyła 80 lat i jest członkiem PZN, może być jego członkiem podopiecznym?

Pytanie: Czy osoba, która skończyła 80 lat i jest członkiem PZN, może być jego członkiem podopiecznym? Odpowiedź: Zgodnie z § 11 ust. 1 statutu Polskiego Związku Niewidomych „Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych”. Członkiem podopiecznym … Czytaj całość