Numery telefonów uruchomione przez TP S.A.

Telekomunikacja Polska S.A. uruchomiła dwa numery telefonów – 118 888, 118 000 – które mogą się przydać gdy poszukujemy aktualnych informacji. 118 888 informacja o numerach telefonów przeznaczona dla osób niepełnosprawnych – pod tym numerem można uzyskać informacje teleadresowe firm … Czytaj całość

12 kroków

KIM JEST FELEK 1 – posłuchaj rozdziału KIM JEST FELEK 2 – posłuchaj rozdziału KIM JEST FELEK 3 – posłuchaj rozdziału KIM JEST FELEK 4 – posłuchaj rozdziału WIKTOR O FELKU – posłuchaj rozdziału KRZYSZTOF_O_FELKU_1 – posłuchaj rozdziału KRZYSZTOF_O_FELKU_2 – … Czytaj całość

Konferencja “(Nie)zależni? Niepełnosprawność i uzależnienia”

W dniu 24 października 2012 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, odbyła się konferencja dotycząca problemu uzależnień wśród osób niepełnosprawnych. Organizatorami konferencji byli: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Polski Związek Niewidomych i Europejskie Centrum … Czytaj całość

Być może Ciebie to nie dotyczy, a może coraz częściej zastanawiasz się nad zachowaniem swoim lub kogoś Ci bliskiego?

Problem uzależnienia dotyka coraz większej ilości osób, bez względu na status społeczny, wykształcenie czy płeć. Spotykamy się z nim często w naszym otoczeniu.Większość z nas zna osoby, które nie radzą sobie z alkoholem, narkotykami, nadużywają leków, bądź też popadają w … Czytaj całość

Mapy i plany miast dla osób niewidomych i słabowidzących

Zwiedzanie polskich miast dla osób niewidomych i słabowidzących może być łatwiejsze dzięki możliwości skorzystania z planów miast dostosowanych do ich potrzeb. W ciągu ostatnich lat wydane zostały mapy i plany Krakowa, Poznania, Płocka, Warszawy oraz stacji metra warszawskiego Ratusz Arsenał. … Czytaj całość

Wykaz podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych – licea,technika

Język polski Seria „Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura.” , Wydawnictwo STENTOR Kl. 1 – K. Mrowcewicz, A. Karolczuk: „Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura”.. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część 1 i 2 … Czytaj całość

Wykaz podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych – zasadnicza szkoła zawodowa

Język polski M. Sosnowska, B. Sosnowska „Język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej. Teksty i konteksty. Przeczytać, zrozumieć, zastosować. Część I”. Wydawnictwo REA – wydany w brajlu (2 tomy, 2005) i w powiększonym druku (2 tomy, 2002) Język angielski Mizak M., … Czytaj całość

Wykaz podręczników dla klas I – III gimnazjum

Język Polski Klasa 1:W. Bobiński: “Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego”, WSiP – wydany w brajlu (6 tomów, PRINT 2003) i powiększonym druku (3 tomy, ZNiW)K. Orłowa, H. Synowiec: “Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego”, WSiP … Czytaj całość

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej

Nauczanie zintegrowane: “Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego” [Zespół autorów: Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in.] Kielce, MAC SA:Kl. 1 – wydany w brajlu (1kpl – 10 tomów, ZNiW 2002) i powiększonym druku (Cz. 1 – 10 oraz … Czytaj całość

Informacje o podręcznikach szkolnych w brajlu i powiększonym druku

Ministerstwo Edukacji Narodowej do roku 2008 zlecało wydawanie bezpłatnych podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku w brajlu i powiększonym druku. Spośród wielu tytułów zatwierdzonych do użytku szkolnego przez MEN, do adaptacji w brajlu i powiększonym druku dla każdego poziomu nauczania … Czytaj całość