Treść artykułu

Uczestnicy spotkania projektowego we Florencji

Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat

Pierwsze spotkanie partnerów europejskiego projektu GREEN4VIP odbyło się 14 grudnia we Florencji. Polski Związek Niewidomych jest partnerem tej inicjatywy. Celem działania jest edukacja ekologiczna dzieci, w tym tych z dysfunkcją narządu wzroku.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie materiałów instruktażowych do prowadzenia warsztatów z ekologii dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym maluchów z dysfunkcją narządu wzroku. To jeden z pierwszych, jeśli chodzi o tematykę i grupę docelową, projekt w Europie.

Liderem działania, realizowanego w ramach programu Erasmus+, jest florencki oddział Włoskiego Związku Niewidomych (UICI Firenze). To już kolejny projekt prowadzony wspólnie z tą organizacją. Partnerami są: Konsorcjum CO&SO (Włochy), Polski Związek Niewidomych (Polska), Światowa Organizacja Edukatorów Dziecięcych AMEIWAECE (Hiszpania), Szkoła Podstawowa nr 1 z Rafiny (Grecja) oraz Uniwersytet Primorska (Słowenia).

W ramach inicjatywy dwóch nauczycieli przedszkolnych z każdego kraju weźmie udział w warsztatach szkoleniowych w Hiszpanii. Przewidziano również realizację warsztatów i webinariów w każdym z krajów, w tym spotkań z udziałem dzieci z dysfunkcją narządu wzroku.

Pierwsze, grudniowe spotkanie we Florencji odbyło się w bardzo dobrej atmosferze pomimo chłodnej i deszczowej aury na zewnątrz. Omówiono zasady finansowania, harmonogram działań, podział obowiązków pomiędzy partnerami oraz kolejne kroki w projekcie. Współpraca zapowiada się bardzo interesująco. Z ramienia Polskiego Związku Niewidomych w dyskusji uczestniczyła koordynatorka projektu, Anna Lemańczyk.