Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24, tel./fax (42) 657-78-11, 657-79-11, e-mail: slabowidz@blind.edu.pl www.blind.edu.pl W Ośrodku działają: 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia i ich rodzicom. 2. … Czytaj całość

Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie

Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 5, tel. (81) 747-80-81, e-mail: msz@msz.lublin.pl, www.msz.lublin.pl 1. Masaż Leczniczy – nauka trwa dwa lata. Kandydaci przyjmowani są w oparciu o uzyskaną ilość punktów przeliczoną za oceny ze świadectwa … Czytaj całość

Zespół Szkół nr 3 w Lublinie

Zespół Szkół nr 3 20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31, tel. (81) 532-80-58, 532-19-44, fax (81) 534-94-64 Dla absolwentów Gimnazjum: 1. Technikum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi (3-letnie), kształcące w zawodach: informatyk, ochrona środowiska 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) w zawodach: introligator

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 6, tel. (81) 747-14-23, fax (81) 748-36-39, e-mail: oswnw@um.lublin.pl, www.sosw.lublin.pl W Ośrodku działają: 1. Punkt wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia. 2. Punkt konsultacyjny … Czytaj całość

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, tel. (22) 752-30-00, tel. (22) 752-31-00- biuro szkolne, e-mail: laski@laski.ids.edu.pl, www.laski.edu.pl Ośrodek oferuje możliwości edukacji w następujących placówkach: 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewidomego W rozbudowanej … Czytaj całość

Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie 30-079 Kraków, ul. Królewska 86 tel./fax (12) 638-56-61 internat tel. (12) 636-63-81 ksiegowosc (12) 636-63-66 e-mail: spiml@kki.pl www.masaz.home.pl Nauka w Szkole trwa dwa lata i odbywa się w systemie dziennym. Warunki … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6, tel.: (12) 266 66 80, (12) 267 44 20 fax: (12) 266 86 22 e-mail: sosw@blind.krakow.pl, www.blind.krakow.pl www.osrodek.ramtel.com.pl Przy Ośrodku funkcjonuje: 1. Zespół Diagnozy i Terapii Udziela … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, ul. Wybickiego 1, tel./ fax (32) 261-22-45, e-mail: osw@dabrowa.pl, www.osw.dabrowa.pl W Ośrodku działają: 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy życia do siódmego roku … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22, tel./fax (32) 241-49-62 www.sosw.slask.pl W Ośrodku funkcjonują: 1. 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zawodzie – ślusarz z innowacją pedagogiczną dotyczącą wytwarzania zabawek … Czytaj całość

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a 85-008 Bydgoszcz, ul. Z. Krasińskiego 10, tel. (52) 322-17-87, tel./fax (52) 322-76-25, e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl, www.braille.bydgoszcz.pl W Ośrodku działają: 1. Szkoła Podstawowa Nr 53 Przyjmuje dzieci słabowidzące, niewidome. Nauka trwa 6 lat. 2. Gimnazjum … Czytaj całość