Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej

20-092 Lublin,
ul. Hirszfelda 6,
tel. (81) 747-14-23,
fax (81) 748-36-39,
e-mail: oswnw@um.lublin.pl,
www.sosw.lublin.pl

W Ośrodku działają:

1. Punkt wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia.

2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i rodziców dzieci uczących się w systemie integracyjnym.

3. Oddział Przedszkolny.

4. Szkoła Podstawowa Nr 54.

5. Gimnazjum Nr 22.

6. XVII Liceum Ogólnokształcące specjalne – z rozszerzonym językiem niemieckim i angielskim oraz informatyką.