Treść artykułu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej

00-448 Warszawa,
ul. Koźmińska 7,
tel./fax (22) 629-16-10 lub 621-68-44,
e-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl,
www.kozminska.edu.pl

W Ośrodku działa:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 51
 2. Gimnazjum Nr 151
 3. Liceum Ogólnokształcące Nr CXXXVI
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 62 o kierunkach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, pomocnik hotelowy.
 5. Internat
  Uczniom spoza Warszawy Ośrodek oferuje miejsca w nowocześnie urządzonym internacie, który zapewnia wychowankom stałą opiekę, warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, wdraża do samodzielności oraz przygotowuje ich do dorosłego życia.
 6. Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  Zespół specjalistów otacza opieką dzieci od 2 roku życia prowadząc zajęcia wyrównujące dysharmonie i opóźnienia oraz stymulujące rozwój.
 7. Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny
  Celem punktu jest pomaganie osobom z dysfunkcją widzenia, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom, wychowawcom i terapeutom z placówek niespecjalistycznych oraz wszystkim innych osobom pragnącym skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.

Dzieciom słabowidzącym, a także niewidomym, Ośrodek oferuje:

 • fachową i życzliwą kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku
 • naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych)
 • dodatkowe zajęcia m.in.:
  • rehabilitacji wzroku
  • orientacji przestrzennej
  • integracji sensorycznej
  • rehabilitacji ruchowej
  • logopedii
  • terapii metodą Tomatisa
  • zajęcia w sali doświadczeń świata
  • opiekę okulistyczną i pielęgniarską
  • psychologiczną
  • pedagogiczną
  • naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę,
  • liczne koła zainteresowań
  • zajęcia sportowe (w tym również na basenie)
  • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań
 • zapewniamy ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD.