Treść artykułu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75,
05-080 Izabelin,
tel. (22) 752-30-00,
tel. (22) 752-31-00- biuro szkolne,
e-mail: laski@laski.ids.edu.pl,
www.laski.edu.pl

Ośrodek oferuje możliwości edukacji w następujących placówkach:

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewidomego

W rozbudowanej części przedszkola znajdują się gabinety do pracy z dzieckiem oraz część mieszkalna dla rodziców przyjeżdżających z dziećmi na kilkudniowe wizyty.

Formy pracy zespołu to: wizyty domowe obejmujące pracę z dzieckiem i rodzicami, konsultacje w Ośrodku, dwudniowe i tygodniowe pobyty dziecka z rodzicami w Ośrodku, spotkania grupowe rodziców i dzieci połączone z obserwacją i uczestnictwem w pracy z dzieckiem.

Kontakt:

Przedszkole dla Niewidomych,
tel. (22) 752-31-03 w. 107, (22) 752-30-09,
e-mail: s.ida@laski.edu.pl

2. Przedszkole dla dzieci niewidomych oraz dzieci niewidomych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

3. Szkoła Podstawowa dla dzieci Niewidomych w normie intelektualnej.

4. Szkoła Podstawowa (specjalna) – dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – Filia w Rabce.

5. Gimnazjum dla dzieci Niewidomych w normie intelektualnej.

6. Gimnazjum (specjalne) – dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia).

Kandydat może wybrać zgodnie z predyspozycjami, zainteresowaniami i planami życiowymi, jeden z następujących kierunków: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, ślusarz, introligator, szczotkarz, koszykarz, plecionkarz, ogrodnik.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna, 3 letnia).

9. Technikum Masażu (4 lata nauki).

10. Technikum dla Niewidomych (4 lata nauki).

11. Liceum Ogólnokształcące (3 lata nauki).

12. Szkoła Muzyczna I Stopnia.

13. Szkoła Policealna ( 4 semestry).

14. Dział Głuchoniewidomych.

15. Centrum Rehabilitacji zawodowej.

Ośrodek w Laskach prowadzony jest przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i posiada uprawnienia szkół publicznych. Do placówek Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.