Treść artykułu

Podręczniki do nauki brajla wydane przez PZN

Aktualizacja: lipiec 2020
“Początki brajla” Dobrosław Spychalski
Podręcznik przeznaczony jest do nauki czytania pismem punktowym dla osób, które straciły wzrok. Podręcznik składa się z dwóch części::

 • część I zawiera wskazówki metodyczne dla nauczyciela (w brajlu i czarnym druku)
 • część II zawiera 13 lekcji w brajlu, w czasie których osoba ucząca się zapoznaje się z kształtem znaków brajlowskich, numeracją punktów w sześciopunkcie, poszczególnymi literami, znakami przestankowymi i cyframi brajlowskimi. Część ta zawiera również ćwiczenia utrwalające materiał.

Cena 118 zł (część I 66 zł, część II 52 zł).

Pierwsze kroki w brajlu” Maria Marchwicka
Podręcznik składa się z dwóch części: brajlowskiej oraz instrukcji dla uczącego się, nagranej na CD. Koncepcja podręcznika oparta jest na programowaniu liniowym. Treść podręcznika podzielona jest na fragmenty, tzw. segmenty, w których wydzielono mniejsze części, tzw. ramki. Do każdej ramki nagrana jest na CD szczegółowa instrukcja składająca się z dwóch części:

 • omówienia przerabianego materiału i polecenia wykonania ćwiczenia
 • informacji podającej poprawne rozwiązanie zadania.

Podręcznik ma charakter elementarza i stanowi pomoc w pierwszych krokach samodzielnej nauki brajla dla osób dorosłych, które straciły wzrok. Może też służyć jako pomoc do utrwalania zdobytej umiejętności posługiwania się brajlem na innych kursach.
Cena 92 zł

“Podręcznik do nauki brajla” Lucyna Kremer
Podręcznik składa się z:

 • części I z ćwiczeniami wstępnymi i lekcjami (w brajlu). Rozpoczyna się ćwiczeniami wstępnymi, których celem jest doskonalenie dotyku, nabycie umiejętności rozpoznawania położenia punktów i ich numeracji w obrębie sześciopunktu, wyróżniania odległości, prowadzenia palców po linii prostej. Po ćwiczeniach wstępnych następują lekcje podczas których poznajemy alfabet, znaki przestankowe, cyfry arabskie i rzymskie oraz podstawowe znaki matematyczne.
 • części II zawierającej teksty utrwalające technikę czytania (w brajlu)
 • płyta CD z wprowadzeniem do podręcznika

Cena 82 zł.

Program Sally Mangold – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich
Adresatami programu są głównie niewidome dzieci w wieku przedszkolnym, którym Program stwarza szansę kontaktu z literami, podobną do tej, jaką mają dzieci widzące, mogące w sposób przypadkowy i nieograniczony patrzeć na różne materiały drukowane. Mogą z niego korzystać również dzieci starsze, którym nauka brajla stwarza problemy. Celem programu jest przede wszystkim:

 • rozwój zdolności percepcji dotykowej, które warunkują płynne i łatwe posługiwanie się techniką brajla,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie niekorzystnych zachowań przy czytaniu

Program składa się z 37 lekcji, przy czym w lekcjach od 1 do 14 nie identyfikowane są litery (lekcje te koncentrują się wyłącznie na ćwiczeniu percepcji dotykowej). Ponadto program zawiera sporo gier i zabaw.
Cena 413 zł (podręcznik dla ucznia 330 zł, podręcznik dla nauczyciela 83 zł).

Podręczniki można zamówić w Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN, mail: rehabilitacja@pzn.org.pl. Należność za zamówione egzemplarze należy wpłacać na konto bankowe nr BANK Pekao S. A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715..

Ponadto w Głównej Bibliotece Pracy Zabezpieczenia Społecznego (Warszawa, ul. Konwiktorska 7) można wypożyczyć następujące pozycje:

 1. „Podręcznik skrótów brajlowskich” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1984-85.
 2. „Polskie ortograficzne skróty brajlowskie – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.
 3. „Podręczny wykaz skrótów wg kolejności znaków alfabetu brajlowskiego – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.
 4. „Podręczny wykaz elementów skracanych wg kolejności znaków alfabetu polskiego – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.
 5. Polskie skróty brajlowskie – stopień II” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni

Skróty brajlowskie można wypożyczać w Dziale Książki Brajlowskiej Głównej Bibliotece Pracy Zabezpieczenia Społecznego (Warszawa, ul. Konwiktorska 7, tel. 022-831-22-71 w. 340 lub 281).