Zapytanie ofertowe nr 17/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego “Mediacje poziom podstawowy” dla grupy 4 osób z niepełnosprawnością wzroku – ROZSTRZYGNIĘTE

26.08.2019 – Zapytanie ofertowe nr 17/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry

Zapytanie ofertowe nr 16/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) – ROZSTRZYGNIĘTE – wpłynęły 2 oferty

23.08.2019 – Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE – wpłynęły 2 oferty Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 15/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego “Masaż tkanek głębokich” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 15/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe nr 14/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego “Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia” – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 14/AA/PZN/2019 zostało zakończone. Nie wpłynęła żadna oferta Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe 2/DT/PZNIT/2019 – projekt “Doszkalanie tyflospecjalistów”

Zapytanie ofertowe Doprecyzowanie oferty Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu „Operator wprowadzania danych” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 zostało w dniu 27.05. 2019 r rozstrzygnięte. Wpłynęły 3 oferty Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe nr 12/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu „Jak tworzyć i zarabiać na blogu” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 12/AA/PZN/2019 zostało w dniu 27.05. 2019 r rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta. Zapytanie ofertowe nr 12 Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe nr 11/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursów języka angielskiego i francuskiego dla osoby niewidomej i słabowidzących – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 11/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęły 4 oferty Zapytanie ofertowe nr 11 – W zapytaniu ofertowym dokonano w dniu 15.05.2019 r poprawki w pkt 4 ppkt 3 oraz w pkt 6 i dopisano “na terenie Warszawy” Załącznik 1 – … Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 10/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu rękodzieła (różne techniki tworzenia wyrobów artystycznych) dla osoby słabowidzącej. – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 10/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta Zapytanie ofertowe nr 10 Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe 1/DT/PZNIT/2019 “Doszkalanie tyflospecjalistów” – świadczenie usług hotelarsko – noclegowych

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego