Treść artykułu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku

62-005 Owińska,
pl. Przemysława 9,
tel. (61) 812-04-86,
fax 812-67-37,
www.niewidomi.edu.pl
e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

2. Szkoła Podstawowa

3. Gimnazjum

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

z trzyletnim cyklem kształcenia, przygotowuje do pracy w zawodach: tapicer (klasa dla słabowidzących), koszykarz-plecionkarz (osoby niewidome i słabowidzące), kucharz (klasa dla słabowidzących), ogrodnik (klasa dla słabowidzących) – nabór do zawodu ogrodnik wstrzymany na rok szkolny 2012/2013.

5. Liceum Ogólnokształcące

  • klasa ogólna z poszerzonym językiem angielskim, biologią i geografią
  • klasa dziennikarska z poszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i historią

6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

7. Gabinety specjalistyczne – w zakresie:

  • rehabilitacji wzroku,
  • orientacji przestrzennej,
  • rehabilitacji ruchu,
  • integracji sensorycznej,
  • oraz laboratorium tyfloakustyczne.