Treść artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej

54-034 Wrocław,
ul. Kamiennogórska 16,
e-mail: oswdn@poczta.fm
strona internetowa: www.oswdn.pl
Sekretariat Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: tel: (71) 349-56-31
email: sekretariat-kamiennogorska@oswdn.pl
sekretariat Szkół Ponadgimnazjalnych: tel: (71) 337-25-26
email: oswdnkasztanowa@op.pl

W Ośrodku działają:

1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego

2. Szkoła Podstawowa.

3. Gimnazjum

4. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla niewidomych i słabowidzących

5. 4-letnie Technikum dla niewidomych i słabowidzących, zdobywany zawód technik masażysta.

6. Szkoła Policealna – technik masażysta (2 lata).

7. 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącym.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla niewidomych i słabowidzących:

  • rękodzielnik wyrobów włókienniczych (3 lata),
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń (3 lata),
  • dla słabowidzących: kucharz małej gastronomii (2 lata).

Ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kontynuowania nauki w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. Uczniowie mogą korzystać z opieki i pomocy specjalistów oraz rozwijać zainteresowania i uzdolnienia w czasie zajęć pozaszkolnych w pracowniach i kołach zainteresowań:

W Ośrodku działa internat, który zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania nauki. Stwarza optymalne warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowania ich do dorosłego życia.