Wykaz podręczników dla klas I – III gimnazjum

Język Polski Klasa 1:W. Bobiński: “Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego”, WSiP – wydany w brajlu (6 tomów, PRINT 2003) i powiększonym druku (3 tomy, ZNiW)K. Orłowa, H. Synowiec: “Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego”, WSiP … Czytaj całość

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej

Nauczanie zintegrowane: “Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego” [Zespół autorów: Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in.] Kielce, MAC SA:Kl. 1 – wydany w brajlu (1kpl – 10 tomów, ZNiW 2002) i powiększonym druku (Cz. 1 – 10 oraz … Czytaj całość

Informacje o podręcznikach szkolnych w brajlu i powiększonym druku

Ministerstwo Edukacji Narodowej do roku 2008 zlecało wydawanie bezpłatnych podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku w brajlu i powiększonym druku. Spośród wielu tytułów zatwierdzonych do użytku szkolnego przez MEN, do adaptacji w brajlu i powiększonym druku dla każdego poziomu nauczania … Czytaj całość

Podręczniki do nauki brajla wydane przez PZN

Aktualizacja: lipiec 2018 “Początki brajla” Dobrosław Spychalski Podręcznik przeznaczony jest do nauki czytania pismem punktowym dla osób, które straciły wzrok. Podręcznik składa się z dwóch części:: część I zawiera wskazówki metodyczne dla nauczyciela (w brajlu i czarnym druku) część II … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej 54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16, e-mail: oswdn@poczta.fm strona internetowa: www.oswdn.pl Sekretariat Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: tel: (71) 349-56-31 email: sekretariat-kamiennogorska@oswdn.pl sekretariat Szkół Ponadgimnazjalnych: tel: (71) 337-25-26 email: oswdnkasztanowa@op.pl W Ośrodku działają: 1. … Czytaj całość

Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Warszawie

Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10, tel./fax (0-22) 822-03-44, tel.(22) 658-43-30, gabinet lekarski: 668-74-60, e-mail: tecza@idn.org.pl, www.idn.org.pl/tecza Zakres działalności obejmuje: Pomoc dziecku niewidomemu i słabowidzącemu: dokładna, wielostopniowa, specjalistyczna diagnoza, … Czytaj całość

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej 00-448 Warszawa, ul. Koźmińska 7, tel./fax (22) 629-16-10 lub 621-68-44, e-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl, www.kozminska.edu.pl W Ośrodku działa: Szkoła Podstawowa Nr 51 Gimnazjum Nr 151 Liceum Ogólnokształcące Nr CXXXVI Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr … Czytaj całość

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Slabowidzących w Radomiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 26-600 Radom, ul. Struga 86, tel. (48) 384-79-24, fax (48) 385-86-72, e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl, www.soswwyszynski.pl Ośrodek jest placówką oświatową, która uczy, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi upośledzonymi umysłowo z … Czytaj całość

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 62-005 Owińska, pl. Przemysława 9, tel. (61) 812-04-86, fax 812-67-37, www.niewidomi.edu.pl e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 2. Szkoła Podstawowa 3. Gimnazjum 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa z trzyletnim cyklem kształcenia, … Czytaj całość

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Łodzi

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 91-836 Łódź, al. I Dywizji 16/18, tel. (42) 657-16-53, fax 657-40-65, infolinia: 801 50 50 60 e-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl, zszs2@szkoly.lodz.pl Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabowidzących – trzyletnia kształcąca w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, kaletnik … Czytaj całość