Treść artykułu

Wykaz podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych – licea,technika

Język polski

Seria „Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura.” , Wydawnictwo STENTOR

 1. Kl. 1 – K. Mrowcewicz, A. Karolczuk: „Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura”.. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część 1 i 2 – wydany w brajlu (cz. 1- 3 tomy, cz. 2 – 5 tomów, 2005) oraz w powiększonym druku  (cz. 1 – 3 tomy, cz. 2 – 3 tomy, 2005)
 2. Kl. 2 – A. Nawarecki, D. Siwicka: „Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura”. Podręcznik dla klasy II  liceum i technikum Cz. 1 (Romantyzm…) – do wydania w brajlu i powiększonym druku
 3. Kl. 2 – E. Paczoska: Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura.” Podręcznik dla klasy 2 liceum i technikum Cz. 2 (Pozytywizm…) – do wydania w brajlu i powiększonym druku
 4. Kl. 3 – J. Kopciński: Przeszłość to dziś Literatura – język – kultura.” Podręcznik dla klasy 3 liceum i technikum (wiek XX) – do wydania w brajlu i powiększonym druku

Biologia

 1. Biologia – podręcznik Wydawnictwa Pedagogicznego  OPERON
 2. W. Lewiński, J. Walkiewicz, G. Skirmuntt, J. Prokop: „Biologia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” – wydany w brajlu (5 tomów, ZNiW 2007), do wydania w powiększonym druku
 3. E. Bartnik i in.: „Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” – do wydania w brajlu i w powiększonym druku

Geografia

 1. Plit F., I. Łęcka, J. Wrona „Geografia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” Część I i II. WSiP S.A. wydany w brajlu, do wydania w powiększonym druku

Wiedza o kulturze

 1. Z. Majchrowski i in.: „Człowiek twórcy kultury. Podręcznik dla liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym) STENTOR – wydany w brajlu (4 tomy, Impuls, 2004) do wydania w powiększonym druku

Fizyka

 1. Fizyka i astronomia dla każdego. Zakres podstawowy”. Red. B. Sagnowska. Wyd. Zamkor wydany w brajlu, do wydania w powiększonym druku
 2. W. M. Kwiatek, I. Wroński: „Fizyka i astronomia – zbiór zadań”. WSiP S.A. – do wydania w brajlu i powiększonym druku

Chemia

 1. M. Poźniczek, Z. Kluz: „Chemia w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” WSiP S.A. – wydany w brajlu (6 tomów, Impuls 2008)  do wydania w  powiększonym druku

Podstawy przedsiębiorczości

 1. S. Gregorczyk, M. Romanowska A. Sopińska, P. Wachowiak: „Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” WSiP S.A. – do wydania w brajlu i powiększonym druku

Technologia informacyjna

 1. E. Gurbiel, G. Hardt- Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło: „Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” WSiP S.A. – wydany w brajlu

Przysposobienie obronne

 1. A. Breithopf, M. Marciniak, Z. Worwa: „Przysposobienie obronne. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w zakresie podstawowym.” WSiP S.A.  – wydany w brajlu (6 tomów, 2008),  do wydania w  powiększonym druku

Matematyka

Matematyka – podręczniki WSiP

 1. M. Jankowska, M. Trzeciak,: „Matematyka klasa 1. Kształcenie w zakresie podstawowym Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” WSiP S.A wydany w brajlu (6 tomów, Impuls 2008), do wydania w powiększonym druku
 2. M. Jankowska, M. Trzeciak,: „Matematyka klasa 2. Kształcenie w zakresie podstawowym Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” WSiP S.A do wydania w brajlu i powiększonym druku

Historia

Historia – podręczniki Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON

 1. B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak  „Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności. Historia 1. Cz. I. Od dziejów najdawniejszych. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy” – wydany w brajlu (4 t., 2008 Altix), brak w  powiększonym druku
 2. B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak  „Historia 1. Cz. 2. Średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy”  do wydania w  brajlu i powiększonym druku
 3. B. Burda i in.: “Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” do wydania w  brajlu i w powiększonym druku
 4. B. Burda i in.: „Historia 3. Historia najnowsza. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy” do wydania w brajlu i w powiększonym druku

Wiedza o społeczeństwie

 1. Z. Smutek, J. Malewska, B. Surmacz: „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” Wydawnictwo OPERON – wydany w brajlu (5 tomów, 2008 Impuls), do wydania w powiększonym druku

Język angielski

Seria New Headway wydawnictwa OXFORD UNIVERSITY PRESS

 1. L. Soars, J. Soars „New Headway: Beginner, (zakres podstawowy)” do wydania w brajlu i powiększonym druku
 2. “New Headway Elementary. Student Book” (3 tomy, ZNiW 2005) i  Matura Work Book (2 tomy, 2005 ZNiW) wydany w powiększonym druku oraz w brajlu: Student’s Book (3 tomy, ZNiW 2005)  Matura Work Book (2 tomy, ZNiW 2005)
 3. „New Headway Pre-Intermiediate. Student’s Book (3 tomy ZNiW 2005) i Matura Work Book (3 tomy,  ZNiW 2005) wydany w powiększonym druku i w brajlu: Student’s Book (3 tomy ZNiW 2005), Matura Work Book (3 tomy, ZNiW 2005)
 4. “New Headway Intermediate. Student’s Book (4 tomy,  ZNiW 2005) i Matura Work Book (2 tomy, ZNiW 2005) wydany w powiększonym druku i w brajlu: Student’s Book (4 tomy, ZNiW 2005), Matura Work Book (3 tomy,  ZNiW 2005)

Język niemiecki

Uwaga! Wydane wcześniej w brajlu podręczniki z serii Themen Neu są już niezgodne z wymogami matury!

 1. Themen Neu I. Wydawnictwo Hueber Verlag Podręcznik (2 tomy, PRINT 2005) i ćwiczenia (3 tomy PRINT 2005) wydany w brajlu oraz w powiększonym druku
 2. Themen Neu II. Podręcznik (2 tomy, PRINT 2005) i ćwiczenia (3 tomy, PRINT 2005) wydany w brajlu oraz w powiększonym druku
 3. Themen Neu III. Podręcznik (3 tomy, PRINT 2005) i ćwiczenia (3 tomy, PRINT 2005) wydany w brajlu oraz w powiększonym druku

Język rosyjski

 1. H. Dąbrowska, M. Zybert, WSiP S.A „Nowyje wstreczi 1. Kurs dla początkujących. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.” – wydany w brajlu (2 tomy, 2005) .- do wydania w powiększonym druku
 2. D. Granatowska, I. Danecka „Kak dieła 1. Podręcznik dla technikum” – wydany w brajlu (3 tomy, 2005) do wydania w powiększonym druku

Religia

Podręczniki do religii Wydawnictwa WAM

 1. Marek Zbigniew SJ (Red.) „Jestem świadkiem Chrystusa w kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum” – wydany w brajlu (3 tomy, Altix 2008)  do wydania w powiększonym druku
 2. „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla klasy II liceum oraz II i III technikum” – wydany w brajlu (2008), do wydania w powiększonym druku
 3.  „Jestem świadkiem Chrystusa. Podręcznik do religii dla klasy III i IV technikum” – wydany w brajlu (3 tomy, 2008), do wydania w powiększonym druku