Treść artykułu

Informacje o podręcznikach szkolnych w brajlu i powiększonym druku

Ministerstwo Edukacji Narodowej do roku 2008 zlecało wydawanie bezpłatnych podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku w brajlu i powiększonym druku. Spośród wielu tytułów zatwierdzonych do użytku szkolnego przez MEN, do adaptacji w brajlu i powiększonym druku dla każdego poziomu nauczania i poszczególnych przedmiotów zatwierdzano zwykle jeden podręcznik. Podręczniki otrzymały wszystkie ośrodki szkolno-wychowawcze dla niewidomych i słabowidzących, niektóre kuratoria, Biblioteka Centralna PZN.

Podręczniki są wypożyczane uczniom na czas nauki – okres 10 miesięcy.

Poniżej zamieszczamy wykaz wydanych do 2008 roku podręczników. Przy tych tytułach gdzie był dopisek “do wydania w brajlu i powiększonym druku” informujemy, że były to plany MEN, które nie zostały zrealizowane.

Natomiast aktualnie została uruchomiona strona internetowa http://www1.men.gov.pl/caecus na której udostępniono do pobrania dla uczniów niewidomych adaptacje podręczników szkolnych (lub ich pierwszych części/rozdziałów) kształcenia ogólnego przeznaczonych do klasy I szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum, opracowanych zgodnie z nową podstawą programową.

Dyrektorzy ośrodków specjalnych, szkół integracyjnych i ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z problemami wzroku moga pobrać formularz i oświadczenie wypełnić go i przesłać pod adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych,
Aleja J. Ch. Szucha 25,
00-0918 Warszawa
z dopiskiem “Podręczniki dla uczniów niewidomych” oraz na adres e-mail: lidia.jozwiak@men.gov.pl