Treść artykułu

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej

Nauczanie zintegrowane:

 1. “Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego” [Zespół autorów: Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in.] Kielce, MAC SA:
  Kl. 1 – wydany w brajlu (1kpl – 10 tomów, ZNiW 2002) i powiększonym druku (Cz. 1 – 10 oraz części Wielkanoc i wycinanki 1-2, ZNiW 2006)
  Kl. 2 – wydany w brajlu (1kpl – 10 tomów, ZNiW 2002) i powiększonym druku (Cz. 1 – 10 oraz części Wielkanoc i wycinanki 1 – 2,  ZNiW 2006)
  Kl. 3 – wydany w brajlu (1kpl – 10 tomów, ZNiW 2002) powiększonym druku (Cz. 1 – 10 oraz części Wielkanoc i wycinanki 1-2,  ZNiW 2006)

Język polski:

 1. H. Dobrowolska: “Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla kl. 4-6, Warszawa, WSiP
  kl. 4 – wydany w brajlu (4 tomy,  Impuls 2006) i w  powiększonym druku (3 tomy, PRINT 2004) oraz nowe wydanie zgodne z wersją brajlowską – Altix, 2008)
  kl. 5 – wydany w brajlu (kształcenie literackie 5 tomów, kształcenie językowe –  2 tomy, PRINT 2002) i  powiększonym  druku (3 tomy,  ZNiW 2003)
  kl. 6 – wydany w brajlu i  (2 tomy, PRINT 2004) i  powiększonym  druku (3 tomy, PRINT 2004)
 2. H. Dobrowolska: “Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń” Warszawa, WSiP
  kl. 4 – wydany w brajlu (2 tomy, Impuls 2006) i w powiększonym druku (2 tomy, Altix2008); w powiększonym druku zostały wydane dodatkowo „Sprawdziany kontrolne” 1 tom, Altix 2008)
  kl. 5 – wydany w brajlu  (2 tomy, PRINT 2002), brak w powiększonym druku
  kl. 6 – wydany w brajlu (2 tomy, PRINT 2004), brak w powiększonym druku

Matematyka

 1. H. Lewicka, E. Rosłon: “Matematyka wokół nas”, podręcznik, Warszawa, WSiP
  kl. 4 – wydany w brajlu (6 tomów, ZNiW 2000) i w powiększonym druku (4 tomy, PRINT 2006) oraz plansze w brajlu (rysunki)
  kl. 5 – wydany w brajlu (6 tomów, ZNiW 2002) i w powiększonym druku (3 tomy, 2004 Laski) oraz plansze w brajlu (rysunki)
  kl. 6 –  wydany w brajlu (8 tomów, ZNiW 2002) i w powiększonym druku (4 tomy, 2004 Laski) oraz plansze w brajlu (rysunki)
 2. H. Lewicka, E. Rosłon: “Matematyka wokół nas”, zeszyt ćwiczeń, Warszawa. WSiP
  kl. 4 – wydany w brajlu cz. 1 i 2 (2 tomy, Impuls 2006) i w powiększonym druku (4 tomy Altix 2008)
  kl. 5 – wydany w brajlu cz. 1 i 2 (2 tomy, Impuls 2006) i w powiększonym druku (4 tomy, Altix 2008)
  kl. 6 – wydany w brajlu cz. 1 i 2 (2 tomy, Impuls 2006) i w powiększonym druku (3 tomy, Altix 2008)

Historia

 1. B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch „Historia i społeczeństwo klasa 4. Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio!”
  kl. 4 – podręcznik wydany w brajlu ( 2 tomy, Print 2000) i w powiększonym druku (2 tomy, Edytor 2006)
 2. G. Wojciechowski „Historia i społeczeństwo klasa 5. Człowiek i jego cywilizacje. Poznaję cię historio!”
  kl. 5 – podręcznik wydany w brajlu (3 tomy, PRINT 2002)  i powiększonym druku (2 tomy, Edytor 2003)
 3. G. Wojciechowski „Historia i społeczeństwo klasa 6. Człowiek i jego cywilizacje. Poznaję cię historio!”
  kl. 6 – podręcznik wydany w brajlu  (3 tomy, Print 2003) i w powiększonym druku 3 tomy, Haro 2004)
 4. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch „Dzień dobry historio! Zeszyt ćwiczeń klasa 4” – wydany w brajlu (1 tom, Impuls 2006) i w powiększonym druku (1 tom, Altix 2008)  
 5. R. Poźnikiewicz, G. Wojciechowski „Poznaję cię historio! Zeszyt ćwiczeń klasa 5” – wydany w brajlu ( 1 tom, Impuls 2006) – i w powiększonym druku (1 tom, Altix 2008)
 6. G. Wojciechowski „Poznaję cię historio. Zeszyt ćwiczeń klasa 6” – wydany w brajlu (1 tom, Impuls 2006 ) i w powiększonym druku (1 tom, Altix 2008)
 7. E. Marciniak, M. Gensler, A. Syta „Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy  4” podręcznik wydany w brajlu (2 tomy, PRINT 2000) i w powiększonym druku (ZNIW 2000) – brak zeszytu ucznia w powiększonym druku.

Przyroda

 1. “Przyroda” [Zespół autorów E. Błaszczyk, E. Kłos i in.], Warszawa, WSiP
  kl. 4 – podręcznik wydany w brajlu (2 tomy, PRINT 2000 ) i powiększonym druku (1 tom, ZNiW 2000)
 2. „Przyroda 4. Zeszyt ucznia. Cz. 1-2” – wydany w brajlu (3 tomy, Impuls 2006) oraz w powiększonym druku (2 tomy, Altix 2008)
  kl. 5 – podręcznik wydany w brajlu (3 tomy, PRINT 2000) i  powiększonym druku (2 tomy, ZNiW 2003)
 3. „Przyroda 5. Zeszyt ucznia. Część 1 – 2” wydany w brajlu (2 tomy, Impuls 2006) oraz w powiększonym druku (2 tomy, Altix 2008) kl. 6 – podręcznik wydany w brajlu (3 t., PRINT 2002) i w powiększonym druku (3 t., PRINT 2006)
 4. „Przyroda 6. Zeszyt ucznia. Część 1 – 2” wydany w brajlu (2 tomy, Impuls 2006) oraz w powiększonym druku (2 tomy, Altix 2008)

Język niemiecki

 1. M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło: “Der, die, das neu”, Warszawa, PWN
  kl. 4 – wydane w brajlu (podręcznik – 1 tom, ćwiczenia – 1 tom, PRINT 2001) i powiększonym. druku (podręcznik – 1 tom ZNiW 2000, ćwiczenia – 1 tom, Altix 2008)
  kl. 5 – wydane  w brajlu (podręcznik – 1tom, ćwiczenia – 1 tom, PRINT 2002) i powiększonym druku (podręcznik – 1 tom i ćwiczenia – 1 tom, Laski 2003)
  kl. 6 – wydane w brajlu (podręcznik – 1 tom, PRINT 2004, ćwiczenia – 1 tom, PRINT 2004) i powiększonym druku podręcznik (1 tom Laski, 2004) i ćwiczenia (1 tom, Laski, 2004)

Język angielski

 1. kl. I – Wieczorek A. – New Bingo! 1. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Wydaw. Szkolne PWN. – do wydania w brajlu i w powiększonym druku
 2. kl. II – Wieczorek A. – New Bingo! 2. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Wydaw. Szkolne PWN – do wydania w brajlu i w powiększonym druku
 3. kl. III – Wieczorek A. – New Bingo! 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Wydaw. Szkolne PWN – do wydania w brajlu i w powiększonym druku
 4. kl. 4 – I. Kubrakiewicz, B. Ściborowska: Bingo! 4 Starter, Wydaw. Szkolne PWN – wydany w brajlu (podręcznik – 2 tomy., zesz. ćwiczeń – 2 tomy, PRINT 2000)
  i w powiększonym. druku (podręcznik – 1 tom i  ćwiczenia – 1 tom, ZNiW 2000)
 5. kl. 5 – E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz – Bingo! 5. Podręcznik do języka angielskiego… Wydaw. Szkolne PWN – wydany w brajlu (podręcznik – 3 tomy, PRINT 2002)
  i w powiększonym druku (2 tomy, Edytor 2005)
 6. kl. 5 – E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz -„Bingo! 5. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego” – wydany w brajlu (2 tomy, PRINT 2002) – brak w powiększonym druku
 7. kl. 6 – E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz – Bingo! 6 Podręcznik do języka angielskiego… Wydaw. Szkolne PWN – wydany w brajlu (podręcznik – 2 tomy, ZNiW 2004) i w powiększonym druku (2 tomy, Edytor 2005)
 8. kl. 6 – E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz -„Bingo! 6. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego” – wydany w brajlu (2 tomy,  ZNiW 2004) – brak w powiększonym druku

Muzyka

 1. Smoczyńska U. i in. kl. 4 „Muzyka i my” – wydany w brajlu, (2 tomy, Laski 2004) oraz w powiększonym druku (2 tomy, ZNiW 2008)
 2. Smoczyńska U. i in. kl. 5 „Muzyka i my” – wydany w brajlu (2 tomy, Laski 2004) oraz w powiększonym druku (2 tomy, ZNiW, 2008)
 3. Rataj R. i in. kl. 6 „Muzyka i my” – wydany w brajlu (2 tomy, Laski 2004) oraz w powiększonym druku (2 tomy, ZNiW, 2008)

Religia

 1. kl. 1 – „W domu i rodzinie Jezusa” (z serii „W drodze do wieczernika”)  Red. ks. W. Kubik SJ, T. Czarnecka, WAM – wydany w brajlu (1 tom, Laski 2004) – brak w powiększonym druku
 2. kl. 2. – “Mały katechizm. Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św.”, Opole, Wydaw. Św. Krzyża – wydany w brajlu ( 2 tomy, Laski 2004) i w powiększonym druku (Edytor S.A., 2008)
 3. kl. 3:. „Jezusowa wspólnota serc” (z serii „W drodze do wieczernika”) Red. ks. W. Kubik SJ, T. Czarnecka, WAM – wydany w brajlu (2 tomy, 2004 Laski) – brak w powiększonym druku
 4. kl. 4: „Zaproszeni przez Boga” (z serii „Drogi przymierza”) Red. ks. Z. Marek, WAM – wydany w brajlu (2 tomy, Laski 2004) – brak w powiększonym druku
 5. kl. 5: „Obdarowani przez Boga” (z serii „Drogi przymierza) Red. ks. Z. Marek, WAM – wydany w brajlu (2 tomy, 2004 Laski) – brak w powiększonym druku
 6. kl. 6:. „Przemienieni przez Boga” (z serii „Drogi przymierza”) Red. ks. Z. Marek ,WAM – wydany w brajlu (2 tomy, 2004 Laski) – brak w powiększonym druku