Treść artykułu

Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych

Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych, opracowane przez nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych i Słabo Widzących w Polsce.

Plik w wersji PDF