Treść artykułu

Wykaz podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych – zasadnicza szkoła zawodowa

Język polski

 1. M. Sosnowska, B. Sosnowska „Język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej. Teksty i konteksty. Przeczytać, zrozumieć, zastosować. Część I”. Wydawnictwo REA – wydany w brajlu (2 tomy, 2005) i w powiększonym druku (2 tomy, 2002)

Język angielski

 1. Mizak M., Mizak M. – „My Profession. Język angielski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej”. REA (345/03) – wydany  w brajlu do wydania w powiększonym druku

Język rosyjski

 1. Granatowska H., Danecka I. – Kak dieła? 1. Podrędznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (do kształcenia w zakresie podstawowym) Wyd. Szkolne PWN – podręcznik wydany w brajlu (3 tomy, Print, 2005) do wydania w powiększonym druku

Historia i wiedza o społeczeństwie

 1. Choińska-Mika J., Jędrusiak M. – Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. WSiP (240/03) – wydany w brajlu (5 tomów, 2008), do wydania w powiększonym druku

Matematyka

 1. U. Łączyńska „Matematyka dla każdego. Zasadnicza szkoła zawodowa. Część 1.” Wydawnictwo REA – podręcznik wydany w brajlu (4 tomy, 2005) i w powiększonym druku (3 tomy, Laski 2005)

Fizyka i astronomia

 1. A. Miłosz, Z. Mróz „Fizyka i astronomia dla zasadniczej szkoły zawodowej” Wydawnictwo REA – wydany w brajlu (6 tomów, 2008), do wydania w powiększonym druku

Wykaz podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych – zasadnicza szkoła zawodowa

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

 1. Mordawski J. „Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Klasa I” Wyd. 2 zmien. Wydawnictwo OPERON – wydany w brajlu (3 tomy, 2008), do wydania w powiększonym druku

Podstawy przedsiębiorczości

 1. J. Mierzejewska – Majcherek „Przedsiębiorczość na co dzień. Podręcznik z ćwiczeniami do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej” Wydawnictwo REA – wydany w brajlu (5 tomów, 2008), do wydania w powiększonym druku

Przysposobienie obronne

 1. A. Breithopf, M. Marciniak, Z. Worwa „Przysposobienie obronne. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w zakresie podstawowym.” WSiP S.A. – wydany w brajlu (6 tomów, 2008), do wydania w powiększonym druku

Technologia informacyjna

 1. Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M. – Technologia informacyjna. Podręcznik. Zasadnicza szkoła zawodowa. Wyd. Szkolne PWN – wydany w brajlu (4 tomy, 2008), do wydania w powiększonym druku

Religia

 1. Z. Marek: „Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły zawodowej”. WAM – wydany w brajlu (2 tomy, Altix 2008) 2008 do wydania w powiększonym druku
 2. Z. Marek: „Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły zawodowej”. WAM – wydany w brajlu (2 tomy, Altix 2008) do wydania w powiększonym druku

Etyka

 1. Środa M. – Idee etyczne starożytności i średniowiecza. Podręcznik dla klasy I. WSiP S.A – do wydania w brajlu i w powiększonym druku
 2. Środa M. – Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesnych. Podręcznik dla klasy II WSIP S. A. – do wydania w brajlu i w powiększonym druku

Uwaga: przy niektórych podręcznikach zamieszczono informację, że są zatwierdzone do wydania w brajlu i powiększonym druku. Być może, że w nowym roku szkolnym 2009/2010 część z nich będzie już dostępna.