Treść artykułu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych

91-866 Łódź,
ul. Dziewanny 24,
tel./fax (42) 657-78-11, 657-79-11,
e-mail: slabowidz@blind.edu.pl
www.blind.edu.pl

W Ośrodku działają:

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pomagający dzieciom od pierwszych miesięcy do siódmego roku życia i ich rodzicom.

2. Szkoła Podstawowa nr 39

W szkole funkcjonują oddziały:

  • roczne przygotowanie przedszkolne,
  • dla dzieci słabowidzących i niewidomych,
  • dla dzieci słabowidzących i Niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością,

4. Gimnazjum nr 68

Nauka trwa 3 lata w szkole funkcjonują oddziały:

  • dla dzieci słabowidzących i niewidomych,
  • dla dzieci słabowidzących i niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością,

5. LVI Liceum Ogólnokształcące – nauka trwa 3 lata.

6. Technikum nr 23

Nauka trwa 4 lata, kształcenie w zawodach:

  • technik masażysta
  • technik prac biurowych.

7. Poradnia Okulistyczno-Rehabilitacyjna, istnieje możliwość konsultacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami.