Czasopisma wydawane przez PZN

Aktualizacja: sierpień 2015 Polski Związek Niewidomych w Warszawie wydaje następujące czasopisma: POCHODNIA Dwumiesięcznik, ukazuje się w czterech wersjach: w brajlu, w druku powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej wysyłanej e-mailem (w postaci plików html i rtf). Druk … Czytaj całość

Zasady dokonywania oceny przez PZN napisów brajlowskich na opakowaniach leków

Zasady opiniowania napisów brajlowskich na opakowaniach leków W związku z koniecznością dokonywania oceny napisów brajlowskich na opakowaniach leków, zarówno napisów płaskich (projektów) jak i napisów wypukłych (na gotowych opakowaniach) przyjmujemy następujące zasady: Na stronie www.pzn.org.pl umieszczone są ujednolicone teksty zawierające: … Czytaj całość

Stanowisko Polskiego Związku Niewidomych w sprawie napisów w brajlu na opakowaniach leków

Wstęp Po 30. października 2005 roku weszła w życie dyrektywa 2004/27/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 31. marca 2004 roku, dotycząca m. in. zamieszczania na opakowaniach leków napisów w alfabecie brajla. Informujemy, że Polski Związek Niewidomych jest … Czytaj całość

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wymagań w zakresie informacji na opakowaniu oraz ulotki umieszczonej wewnątrz opakowania (Art. 56a, Dyrektywa 2004/27/EC – braille)

EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Consumer goods Pharmaceuticals ENTRE/F2 D(2005) Artykuł 56a Dyrektywy 2001/83/EC ze zmianami Po zakończonym przeglądzie “Wytycznych dotyczących czytelności etykiety oraz ulotki o leku dołączanej do produktów farmaceutycznych przeznaczonych do użytku przez ludzi” – wytyczne dotyczące … Czytaj całość

Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach

Warszawa, 15 czerwca 2005 r. Dr Andrzej KoronowiczPrezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach (zgodnie z wymogiem Dyrektywy 2004/27/EC). W nawiązaniu do … Czytaj całość

Lista dyskusyjna dla miłośników psów przewodników

Informacja o liście dyskusyjnej dla osób interesujących się psami przewodnikami oraz informacje jak się na tę listę zapisać Aby się zapisać, należy wysłać pusty mail pod adres: pies_przewodnik-subscribe@univ.gda.pl – przyjdzie prośba o potwierdzenie. A oto adres listy: pies_przewodnik@univ.gda.pl W przypadku … Czytaj całość

Żywienie psów przewodników

ŻYWIENIE PSÓW – Wskazówki lekarza weterynarii Doroty Sumińskiej *) GOTOWA KARMA Aby gotowe pożywienie wyszło psu na zdrowie karma (sucha bądź w puszkach) powinna być dobrej jakości. Nie wolno karmić psa gotową karmą przypadkowo kupowaną w supermarketach. Te dobrej jakości … Czytaj całość

Pobyt osób niewidomych z psem przewodnikiem w ośrodkach PZN

Pobyt osób niewidomych z psem przewodnikiem w ośrodkach PZN. Warszawa, 14. 06. 2007 r. Poniżej zamieszczamy zasady pobytu osób niewidomych z psami przewodnikami w Ośrodkach PZN, do których stosować się mają zarówno Ośrodki jak i osoby, które planują przyjazd z … Czytaj całość

Regulamin przyznawania psów przewodników w Polskim Związku Niewidomych

Regulamin przyznawania psów przewodników w Polskim Związku Niewidomych I. Postanowienia ogólne. § 1. Przez użyte określenia należy rozumieć: Związek – Polski Związek Niewidomych, Biuro ZG PZN – Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Dyrektor – dyrektor Związku, PFRON – Państwowy … Czytaj całość

Pies – przewodnik osoby niewidomej – informacje ogólne.

Pies przewodnik jest dla osoby niewidomej cenną pomocą rehabilitacyjną. Pozwala jej na bezpieczniejsze i szybsze tempo przemieszczania się w terenie niż jest to możliwe przy pomocy białej laski. Ponadto, będąc żywą istotą, oddziaływuje pozytywnie na sferę psychiczną – może przyczynić … Czytaj całość