Treść artykułu

Okulista siedzi za urządzeniem do badania oka, uśmiecha się.

Na czym polega rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku?

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN prowadzi rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku. To świadczenie refundowane jest z NFZ. Jak je uzyskać i kto właściwie może skorzystać? O tym poniżej.

Rehabilitacja jest uzupełnieniem leczenia okulistycznego. Przynosi wymierne korzyści pacjentowi w postaci lepszego funkcjonowania – nawet jeśli, z medycznego punktu widzenia, proces leczenia (zabiegowy i/lub farmakologiczny) nie przynosi poprawy. Celem rehabilitacji jest wykorzystanie w jak największym stopniu resztek widzenia, które jeszcze posiada pacjent.

Kiedy zgłosić się na rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku?

 • Jeśli korekcja nie umożliwia czytania.
 • Jeśli pojawiają się problemy w samodzielnym poruszaniu się.
 • Jeśli wykonywanie codziennych czynności (krojenie, nalewanie itp.) sprawia trudność.
 • Jeśli występują problemy z adaptacją do światła, światłowstręt (lub inne wynikające z chorób oczu).

Jakie są korzyści takiej rehabilitacji?

 • nielimitowany czas wizyt,
 • poznanie przyczyn pogorszenia widzenia i zyskanie większej świadomości na temat problemu okulistycznego,
 • indywidualnie dobierane pomoce optyczne,
 • zachowanie samodzielności w życiu codziennym,
 • uzyskanie wsparcia psychologicznego,
 • uzyskanie wiedzy na temat pomocy udzielanej przez organizacje pacjenckie oraz informacji o prawach i ulgach dla osób niepełnosprawnych.

Jak skorzystać z rehabilitacji?

Pacjent powinien uzyskać skierowanie do ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Może je wystawić okulista, neurolog lub lekarz rehabilitacji. Obowiązują teraz eskierowania. Na rehabilitację należy wystawić skierowanie z kodem poradni 2300. Skierowanie uprawnia pacjenta do 120 wizyt rocznie w ośrodku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, np. w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN w Warszawie. Ważne! Aby korzystać z rehabilitacji, nie trzeba być członkiem Polskiego Związku Niewidomych, nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że skierowanie z wizyty komercyjnej jest realizowane odpłatnie.

W ośrodku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku pacjent może dobrać pomoce optyczne, skonsultować się z psychologiem, terapeutą widzenia czy instruktorem orientacji przestrzennej.

Jak uzyskać refundację na pomoce optyczne?

 • Pacjent może otrzymać zlecenie na każdą z refundowanych pomocy (P.079-P.083).
 • Lekarz nie musi w zleceniu wpisywać mocy/powiększenia/modelu.
 • Nie istnieje ryzyko przekroczenia limitu – każde zlecenie jest weryfikowane.
 • Okulista może wystawiać zlecenia także z prywatnej praktyki.
 • Pacjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym nie obowiązują limity czasowe.

Refundacja na poszczególne pomoce optyczne: lupa – 200 zł (co 3 lata); monookular, okulary lupowe, okulary lornetkowe do bliży, okulary lornetkowe do dali – po 400 zł na każdy ze sprzętów (co 5 lat); biała laska – 100 zł (co 6 miesięcy).

Dlaczego warto starać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

Dzięki niemu można korzystać z:

 • dofinansowań do zakupu pomocy rehabilitacyjnych (np. filtrów, powiększalników itp.),
 • ulg (np. komunikacyjnych, podatkowych),
 • uprawnień (np. karty parkingowej).

Wnioski można złożyć w Centrach Pomocy Rodzinie (działających przy starostwach).

Na stronie www.przychodniapzn.pl/strefa lekarza znajdują się wzory:

 • druków zaświadczeń lekarskich,
 • druków wniosków do orzecznictwa.

Są tam także wytyczne dla lekarzy kierujących na rehabilitację oraz informacja o pomocach optycznych refundowanych przez NFZ.

 

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
tel. 22 635 67 02; 22 635 67 33; 22 349 97 87
e-mail: sekretariat@przychodnia.pzn.org.pl

Więcej o rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku na stronie www.przychodniapzn.pl

 

Fot. Shutterstock