Treść artykułu

autorka wystawy, Joanna Rajkowska, stoi i patrzy na odbiorcę poprzez korzenie drzew, które zwieszają się z góry; widzimy tylko jej górną połowę ciała, jest silnie oświetlona białym światłem

Audiodeskrypcja wystawy Joanny Rajkowskiej „Rhizopolis” w Zachęcie

Od 20 marca br. na terenie całej Polski wprowadzono lockdown, co wiąże się m.in. z zamknięciem muzeów i galerii sztuki. Pracownicy tych jednostek jednak cały czas przygotowują bogatą ofertę rozwiązań dostępnych online. Jednym z nich są audiodeskrypcje wystawy.

Jedną z takich audiodeskrypcji przygotowali pracownicy zespołu dostępności z Zachęty. Dotyczy ona wystawy „Rhizopolis” autorstwa Joanny Rajkowskiej, którą można znaleźć pod linkiem: https://zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/audiodeskrypcja-wystawy-joanna-rajkowska-rhizopolis.

„Rhizopolis” to projekt, który ma na celu wprowadzenie odbiorcy w świat hipotetycznej przyszłości człowieka na Ziemi po katastrofie ekologicznej kończącej istnienie gatunku ludzkiego na planecie. Autorka stworzyła podziemne miasto utworzone pod lasem. Dzięki temu widzowie mogą zbliżyć się do niego i lepiej poznać życie korzeni drzew, ale też uświadomić sobie, że, w obliczu realnego zagrożenia, to właśnie podziemia mogą okazać się jedynym ratunkiem dla ludzi. Poprzez „zejście do podziemi” odbiorcy mają szansę na nowo przemyśleć miejsce człowieka na świecie.

Zwiedzając wystawę, wkraczamy w obszar zarówno instalacji artystycznej, jak i scenografii do filmu, w którym to my gramy główną rolę.

Rajkowska w swoim projekcie zawarła wątki ekologii głębokiej oraz namysł nad funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, który nie jest jej twórcą i organizatorem, ale jedynie częścią większego mechanizmu. W „Rhizopolis” można odnaleźć zarówno odwołania do wiedzy naukowej, biologii oraz ekofeminizmu Donny Haraway, jak i elementy wiedzy pozasystemowej, takie jak amerindiańska koncepcja przyrody czy mitologie oparte na harmonii i organicznym współdziałaniu organizmów żywych.

Źródło: zacheta.art.pl