Prawo

Dodatek pielęgnacyjny

Aktualizacja niniejszego materiału: 1.03.2019 r. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za […]

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem, który wielu osobom niepełnosprawnym ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Pozwala ona na zatrzymywanie się na specjalnie […]