Programy dla niewidomych dotyczące zakupu i naprawy sprzętu

Programy, w ramach których osoby z dysfunkcją wzroku mogą starać się o środki na zakup i naprawę sprzętu i urządzeń stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.   Porównane zostały trzy programy: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (program, który zastąpił dotychczasowy „Komputer … Czytaj całość

Odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników

W związku z pismem z dnia 8 lutego 2012 r. L. dz. 7/CR-42-XV/2012, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż kwestia korzystania w podatku dochodowym od osób fizycznych z odliczenia od dochodu z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych I … Czytaj całość

Sprawa respektowania ulg komunikacyjnych przysługujących ustawowo osobom niewidomym (1)

Sprawa respektowania ulg komunikacyjnych przysługujących ustawowo osobom niewidomym (1) W związku z otrzymywanymi sygnałami o nie respektowaniu lub niewłaściwym stosowaniu przez niektórych przewoźników (głównie w komunikacji autobusowej) ulg przysługujących osobom niewidomym na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. … Czytaj całość

Skorzystaj ze swoich praw – na jakie udogodnienia mogą liczyć niepełnosprawni wyborcy

Skorzystaj ze swoich praw – na jakie udogodnienia mogą liczyć niepełnosprawni wyborcy. Podstawowym aktem regulującym zagadnienia uprawnień niepełnosprawnych wyborców przy ich udziale w wyborach jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112, z … Czytaj całość

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualizacja niniejszego materiału 11.01.2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, a także kryteria przyznawania wyrobów medycznych … Czytaj całość

Zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. Prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje m.in.: 1) osobom, co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) “całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy … Czytaj całość

Ulgi w zakupie biletów przy przejazdach poza granicami kraju

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Zgodnie z postanowieniami międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) przewodnikowi towarzyszącemu osobie niewidomej przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu, podczas gdy niewidomy pasażer uiszcza pełną odpłatność … Czytaj całość

Przywileje podatkowe

Przywileje podatkowe Aktualizacja niniejszego materiału: 27.02.2012 r. I. Podatek dochodowy od osób fizycznych: Niektórym podatnikom przysługuje prawo odliczenia wydat­ków na cele rehabilitacyjne od dochodu. Należą do nich: 1) podatnik będący osobą niepełnosprawną; 2) podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby … Czytaj całość

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny Aktualizacja niniejszego materiału: 17.04.2013 r. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji … Czytaj całość

Renta rodzinna

Renta rodzinna Aktualizacja niniejszego materiału: 25.05.2009 r. Obecnie nie można pobierać dwóch świadczeń na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Uprawniony może wybrać świadczenie, które chce … Czytaj całość