Treść artykułu

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym (2)

Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym

NFZ w sprawie odmownych decyzji dotyczących kierowanie osób niewidomych do sanatoriów

Do Polskiego Związku Niewidomych napłynęły liczne skargi pacjentów niewidomych, którzy otrzymują decyzje odmowne o skierowaniu do placówek lecznictwa uzdrowiskowego. Sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów do wspomnianych placówek określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku, (Dz.U. z 2012 r., poz. 14). Niewidomi skarżyli się, iż ich wnioski o skierowanie do sanatorium są odrzucane, gdyż wojewódzkie oddziały NFZ na podstawie par. 4 pkt 5 wspomnianego rozporządzenia kwestionują zdolność pacjentów niewidomych do samoobsługi i samodzielnego poruszania się. Na ten sam przepis powoływali się również lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, odmawiając niewidomym pacjentom wystawienia skierowania do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego.

W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do władz Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie działań zapobiegających takim decyzjom i nierównemu traktowaniu osób z problemami wzroku przy kierowaniu i kwalifikowania pacjentów do placówek lecznictwa uzdrowiskowego.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Oddziałom Wojewódzkim NFZ stanowisko Centrali Funduszu następującej treści:

“Nawiązując do pisma znak: L.dz. 497/CR-64-XV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. Pani Anny Woźniak Szymańskiej – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, w sprawie skarg, dotyczących odmowy realizacji przez oddziały wojewódzkie NFZ skierowań na leczenie uzdrowiskowe osób niewidomych w oparciu o § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 14) informuję, iż jednostki chorobowe wg ICD 10 H53 i H54 nie stanowią przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.

Należy mieć na uwadze, iż niewidomi to osoby, które posługują się technikami bezwzrokowymi, wykorzystując pozostałe zmysły i specjalnymi pomocami o charakterze kompensacyjnym, zaś niedowidzący to osoby, które pomimo znacznego uszkodzenia wzroku posługuje się nim, wspomagając się różnymi pomocami optycznymi i technicznymi, zatem niesłusznym jest podważanie zdolności do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się takiej osoby w przypadkach, gdy nie zachodzą inne odmienne przesłanki zdrowotne, wynikające z innych schorzeń, mających mieć wpływ na ograniczenie samoobsługi bądź samodzielnego przemieszczania się tych osób.

Wobec powyższego, zwracam się do Pani/Pana Dyrektora z prośbą o zweryfikowanie postępowania oddziałów wojewódzkich NFZ w przedmiotowej kwestii oraz stosowanie przez pracowników wydziałów lecznictwa uzdrowiskowego oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujących przepisów prawa bez ich nadinterpretacji w stosunku do osób niewidomych i niedowidzących, a w przypadku złożonych przez te osoby skierowań na leczenie uzdrowiskowe, rozpatrywanie celowości leczenia w sposób umożliwiający osobom niewidomymi i niedowidzącym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzdrowiskowego na zasadach powszechnie obowiązujących”.

Pismo podpisał z upoważnienia Prezesa NFZ, zastępca prezesa ds. służb mundurowych Zbigniew Treter.

Mamy nadzieję, że stanowisko NFZ położy kres dyskryminacji pacjentów niewidomych chcących skorzystać z placówek lecznictwa uzdrowiskowego.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN
30.05.2014 r.