Treść artykułu

Polski Bus a ustawowe ulgi.

Polski Bus a ustawowe ulgi.

Przedstawiamy zapis korespondencji Związku z zarządem firmy Polski Bus

Polski Bus a ustawowe ulgi.

Przedstawiamy zapis korespondencji Związku z zarządem firmy Polski Bus

Pismo z PZN do Zespołu Polskiego Busa

Warszawa, dnia 5.09.2013 r.

PolskiBus.com
Souter Holdings Poland Sp. z o.o.,
BTD Office Centre,
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa,
skrytka pocztowa nr 113
03-996 Warszawa

L.dz. 2069/CR-359-XV/2013

Szanowni Państwo,
Od członków naszej organizacji wpływają do nas informacje, że Przewoźnik Polski Bus nie honoruje ustawowych ulg na przejazdy w komunikacji międzymiastowej autobusowej przysługujących osobom niewidomym zaliczonym do znacznego oraz do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz ich przewodnikom. Pragniemy wskazać, iż prawo do przejazdów na podstawie ulgowych biletów przysługuje wyżej wskazanym osobom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138).

Ustawa ponadto mówi w art. 8a ust. 2a, iż „Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa”.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.) „Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób, poza uprawnieniami pasażerów do ulgowych przejazdów określonymi w odrębnych przepisach, uwzględnia także uprawnienia pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanawia te ulgi, ustali z przewoźnikiem, w drodze umowy, warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg”.

Ponadto art. 18b tej Ustawy stanowi, iż przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są w oparciu o określone zasady, wśród których wymienić należy obowiązek podawania cennika opłat do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138).

Wynika stąd, że przewoźnik wykonujący przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym ma bezwzględny obowiązek respektowania przepisy ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transporcie publicznym.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Polski Bus respektuje ustawowe ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym, a jeżeli nie, to z czego wynika taki stan rzeczy. Jednocześnie sugerujemy, by w razie nie respektowania wyżej wskazanych uprawnień, rozpocząć działania umożliwiające osobom niewidomym oraz ich przewodnikom zakup biletu na organizowane przez Państwa przejazdy z ustawową ulgą. Jest to bardzo istotne dla naszego środowiska – osób, które najczęściej dysponują bardzo niskim dochodem. Przecież różnica pomiędzy ceną biletu ulgowego a pełną odpłatnością za bilet jest finansowana z budżetu, wystarczy jedynie zawrzeć odpowiednią umowę z samorządem województwa, by otrzymać stosowne zwroty. A zatem udzielanie ulg nie wiąże się z żadnym obciążeniem finansowym dla przewoźnika.

Będziemy wdzięczni za odpowiedź i wyjaśnienia w tej sprawie.

Z poważaniem

Odpowiedź z Polskiego Busa

Polski BUS.COM
SZYBKO TANIO KOMFORTOWO
Warszawa, dn. 26.09.2013 r.
Souter Holdings Poland Sp. z o.o.
BTD Office Center
Al. Niepodległości 18, 7 piętro, 02-653 Warszawa
Tel. 22 417 62 00; Fax 22 417 62 01
www.polskibus.com

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pismo o numerze Ldz. 2069/CR-359-XV/2013 otrzymane w dniu 17 września 2013 r. informujemy, że dokładnie zapoznaliśmy się z jego treścią i poniżej przedstawiamy nasze wyjaśnienia.

Chcielibyśmy poinformować, że nasze bilety nie posiadają żadnych zniżek ustawowych, a ceny za kursy zależą od terminu wybieranych od Państwa. Im wcześniej zakupią Państwo bilet tym cena za wybrane połączenia będzie tańsza.

Zgodnie z prawem przewozowym:

Art. Ib. 1.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:
6) osób w komunikacji autobusowej ekspresowej z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2a.

Art. 2.2 a)

funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;

Informujemy, że PolskiBus.com oferuje połączenia ekspresowe, więc dlatego też obecnie nie respektujemy zniżek ustawowych, jednakże dziękujemy za cenne sugestię. W przyszłości postaramy się ulepszyć nasz system rezerwacji by mieć możliwość zakupu biletu z odpowiednimi zniżkami ustawowymi o ile Zarząd Spółki podejmie taką decyzje.

Radosław Chołody Koordynator Działu Obsługi Klienta
Zespół PolskiBus.com