Sprzedaż wydawnictw tyflologicznych

Oferujemy literaturę fachową: Zeszyty Tyflologiczne, Materiały Tyflologiczne, Przegląd Tyflologiczny oraz programy rehabilitacyjne i inne publikacje.

Publikacje tyflologiczne

Polski Związek Niewidomych wydaje: Zeszyty Tyflologiczne, Materiały Tyflologiczne, Przegląd Tyflologiczny, które ukazują się raz w roku.

Zeszyty Tyflologiczne zawierają prace jednego autora na temat funkcjonowania niewidomych i słabowidzących. Ukazują się od 1989 r.

Materiały Tyflologiczne zawierają zbiór prac różnych autorów lub tłumaczenia prac zagranicznych dotyczących najnowszych osiągnięć z dziedziny rehabilitacji osób z deficytami wzroku. Ukazuje się od 1980 r.

Przegląd Tyflologiczny prezentuje dorobek naukowy i popularnonaukowy polskich specjalistów dotyczącego problematyki tyflologicznej, stwarza platformę wymiany doświadczeń i konfrontacji poglądów dla naukowców i praktyków, interesujących się problematyką ludzi niewidomych i słabowidzących. Ukazuje się od 1974 r.

Szczegóły publikacji:

https://pzn.org.pl/publikacje-tyflologiczne/

Programy rehabilitacyjne wykonywane na zamówienie

  • „Program Sally Mangold – rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich”.
  • „Program oregoński – program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat”.
  • „Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością” R. K. Harley’a, T. Wodd’a, J. Merbler
  • „Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” N.C. Barragi i J. E. Morris

Szczegóły programów:

Programy rehabilitacyjne wykonywane na zamówienie

Czasopisma wydawane przez PZN