Zapytanie ofertowe 1/DT/PZNIT/2019 “Doszkalanie tyflospecjalistów” – świadczenie usług hotelarsko – noclegowych

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe – druk i kolportaż czasopism / Nr 1/CZASOPISMA/2019 – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe Załącznik 1 do zapytania ofertowego Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik 3 do zapytania ofertowego Załącznik 4 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 9/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator wprowadzania danych” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 9/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte i dokonano wyboru 1 wykonawcy Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry

Zapytanie ofertowe nr 8/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego „Jak tworzyć i zarabiać na blogu” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 8/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte i dokonano wyboru 1 wykonawcy Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego pt “Terapia równoważenia metodą Tana” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 7/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry

Zapytanie ofertowe nr 6/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego “Operator wprowadzania danych” – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 6/AA/PZN/2019 zostało zakończone. Nie wpłynęła żadna oferta Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry

Zapytanie ofertowe nr 5/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego “Jak tworzyć i zarabiać na blogu” – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 5/AA/PZN/2019 zostało zakończone. Nie wpłynęła żadna oferta Zapytanie ofertowe nr 5 Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia kadry

Zamówienie 1/POWR/PZN/2019 w ramach projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

Zapytanie ofertowe 1/POWR/PZN/2019 Formularz oferty Opis standardów

Zapytanie ofertowe 4/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator wprowadzania danych – UNIEWAŻNIONE

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – Wykaz wykształcenia i doświadczenia kadry Zapytanie ofertowe nr 4 – Bazy danych

Zapytanie ofertowe 3/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego: Jak założyć i prowadzić bloga – UNIEWAŻNIONE

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe nr 3 Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiazań Załącznik 3 – Wykaz wykształcenia i doświadczenia kadry