Treść artykułu

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów przez psychologa biznesu

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 realizuje projekt „Kryształy moich finansów” dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Projekt realizowany jest od października 2022 do końca marca 2023 r.

Głównym celem projektu jest podnoszenie wiedzy finansowo-ekonomicznej niewidomej i słabowidzącej młodzieży.

W związku z realizacją projektu PZN poszukuje trenera-eksperta: psycholog biznesu
– do przeprowadzenia 2 sześciogodzinnych szkoleń/warsztatów dla niewidomej lub słabowidzącej młodzieży,
– przygotowania materiałów dotyczących prowadzonych zajęć do opracowywanego programu szkoleniowego,
– przygotowania materiałów informacyjnych do opracowywanego poradnika.
(Razem 30 godz.)

Tematem szkoleń będzie:
1. Kapitał ludzki: wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja w kontekście domowego finansowania np.: czy warto inwestować we własny rozwój, jakie mogą być tego korzyści, inne.
2. Case study (studium przypadku).

Wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe,
– mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą lub osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 22 635 76 16, e-mail esiewiorek@pzn.org.pl. lub tel. sekretariat: 22 831-33-83, e-mail: pzn@pzn.org.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i podanie ceny brutto za 1 godzinę pracy na adres  esiewiorek@pzn.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2022 roku.

Klauzula informacyjna RODO – w załączeniu