Zapytanie ofertowe 2/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego:Terapia równoważenia metodą Tana – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONE – nie wpłynęła żadna oferta Zapytanie ofertowe 2/AA/PZN/2019 Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3 – Wykaz usług zrealizowanych przez wykonanwcę Załącznik 4 – Wykaz wykształcenia i doświadczenia kadry

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/AA/PZN/2019

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte i dokonano wyboru 3 wykonawców. W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy zlecenia.

1/AA/PZN/2019 – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych szkoleń z obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

Zapytanie ofetowe zakończone. Termin składania ofert upłynął 5.02.2019. Prosimy o nieskładanie kolejnych ofert w tej materii. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – informacja o braku powiazań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe 2/Czasopisma/2018 rozstrzygnięte

Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe 2/Czasopisma/2018 i dokonano wyboru wykonawcy i dystrybucji czasopism związkowych. Jest nią EPEdruk Sp.z o.o., z którą w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa na wykonanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe – 1/CZASOPISMA/2018 – UNIEWAŻNIONE

UWAGA: zapytanie ofertowe 1/CZASOPISMA/2018 z dnia 30.01.2018 zostało unieważnione Zapytanie ofertowe – czasopisma 2018 Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą ,, Przez wiedzę do integracji V ‘’ Nr. zamówienia 3/FKR/2017r. z dnia 15 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe Umowa Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

2/POWR2.6/PZN/2017 – Rozeznanie rynku – dotyczące dokonania wizji lokalnej i obmiaru technicznego ok. 57 budynków w 11 jednostkach administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostępności dla os. z niepełnosprawnościami.

Szczegóły zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE_rozeznanie cenowe_2_2017_ Zał. 1 do zapytania fertowego nr 2_21017 (tab 6) Zał. 2 do zapytania ofertowego nr 2_2017

Zapytanie ofertowe – Druk i kolportaż czasopism

Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Rozstrzygnięcie oferty Informacja o wyborze oferenta

1/POWR2.6/PZN/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące dokonania wizji lokalnej i obmiaru technicznego budynków 5 jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostępności dla os. z niepełnosprawnościami w formie rozeznania rynku. Zapytanie ofertowe Zał. 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 Zał. 2 do zapytania ofertowego … Czytaj całość

Zapytanie ofertowe “Przez wiedzę do integracji IV”

Zapytanie ofertowe Umowa do zapytania ofertowego Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3