Dofinansowanie utrzymania psów przewodników

– Czy w ramach dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych mogę otrzymać środki na utrzymanie psa przewodnika? – pyta niewidomy właściciel psa przewodnika. 

Zamówienia na atlas “II Rzeczpospolita 1918 – 1939”

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego kierujemy do niewidomych i słabowidzących uczniów oraz pasjonatów historii kolejną propozycję wydawniczą. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, którego celem jest wydanie atlasu “II Rzeczpospolita 1918 – 1939” dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na 13 … Czytaj całość

Stwórzmy warszawską mapę miejsc trudno dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku

Jeśli poruszacie się samodzielnie po Warszawie, mając poważną wadę wzroku – pomóżcie nam!

Twoje dziecko posługuje się brajlem? Zgłoś je do projektu naukowego PAN

Na świecie ponad 19 milionów dzieci w wieku szkolnym jest niewidomych i nabywa umiejętność czytania za pomocą innego niż zwykle zmysłu – dotyku zamiast wzroku. Mimo to nie wiemy właściwie nic na temat nabywania umiejętności czytania brajlem. Czy powoduje podobne … Czytaj całość

Wystartował portal SOW dla ON

Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za pomocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc świadczy Państwo, w … Czytaj całość

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża zapraszają na jubileuszowe czuwanie

Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zaprasza osoby niewidome, słabowidzące i ich przewodników na jubileuszowe czuwanie na Jasnej Górze, które odbędzie się 12/13 października 2018 r.

NFZ będzie refundować soczewki toryczne dla osób z zaćmą i astygmatyzmem

Pacjenci z zaćmą zyskali lepszy dostęp do nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych. Jako Polski Związek Niewidomych traktujemy tę wiadomość także jako swój sukces, ponieważ od długiego czasu zabiegaliśmy o to, żeby soczewki były refundowane. Małymi krokami do przodu! 

Łukasz Pawlik – badanie do pracy magisterskiej

„Jestem studentem V roku na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzę badanie do swojej pracy magisterskiej dotyczące roli muzyki w życiu osób ociemniałych. Badanie ma formę kwestionariusza-wywiadu … Czytaj całość

Znaki wyczuwalne dotykiem, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem

Od lipca 1999 r. obowiązuje Polska Norma wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny dotycząca znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwem, wyczuwalnych dotykiem.

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Ruszył nowy, innowacyjny w Polsce, kierunek kształcenia na studiach magisterskich II stopnia. Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu: nauk społecznych i nauk o zdrowiu, dla wszystkich, którzy … Czytaj całość