Turnus świąteczno-noworoczny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym PZN „Klimczok”

Zostały jeszcze wolne miejsca na 14-dniowy turnus świąteczno-noworoczny w Ośrodku PZN „Klimczok”.

Sprawdź, czy w Twoim powiecie można składać wnioski do PRFON przez Internet

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, … Czytaj całość

Projekt „Aktywny Absolwent”

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Terapia komórkami macierzystymi u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki

Zaproszenie do udziału w projekcie naukowym pt. „Terapia komórkowa w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki oka”.

Życzenia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę od poseł Małgorzaty Wypych

Szanowni Państwo, Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości składam najserdeczniejsze życzenia. 11 listopada, Dzień Niepodległości to wyjątkowe święto. To dla Nas Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Dzisiaj wszyscy budujemy naszą wspólnotę narodową opartą na bazie historii i tradycji.

Wszechnica Żywieniowa w SGGW zaprasza na prelekcje w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

17 października – Choroba próchnicowa u dzieci i młodzieży – rola diety i higieny w codziennej praktyce dr n. med. Anna Turska-Szybka (Zakład Stomatologii Dziecięcej, WUM) 21 listopada – Fascynująca podróż przez układ pokarmowy człowieka dr inż. Katarzyna Lachowicz (Zakład … Czytaj całość

Włączmy się w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

We wrześniu prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Prezes PZN jest członkiem tego komitetu od początku jego działalności. Wszyscy, którym bliska jest idea odzyskania niepodległości, mogą aktywnie włączyć się w … Czytaj całość

Dofinansowanie utrzymania psów przewodników

– Czy w ramach dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych mogę otrzymać środki na utrzymanie psa przewodnika? – pyta niewidomy właściciel psa przewodnika. 

Zamówienia na atlas “II Rzeczpospolita 1918 – 1939”

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego kierujemy do niewidomych i słabowidzących uczniów oraz pasjonatów historii kolejną propozycję wydawniczą. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, którego celem jest wydanie atlasu “II Rzeczpospolita 1918 – 1939” dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na 13 … Czytaj całość

Stwórzmy warszawską mapę miejsc trudno dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku

Jeśli poruszacie się samodzielnie po Warszawie, mając poważną wadę wzroku – pomóżcie nam!