Treść artykułu

Bukiet złożony z piwonii i innych kwiatów.

21 listopada − Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzę osobom zatrudnionym w tym sektorze − siły, energii i wytrwałości w niesieniu pomocy. Dziękuję za Wasze serce, empatię i umiejętność wspierania wszystkich tych, którzy tego potrzebują.

Pracownicy socjalni są najbliżej potrzebujących. Pomagają im w trudnych sytuacjach. Działają w różnych obszarach, takich jak np.: opieka nad dziećmi, praca z rodzinami, pomoc osobom starszym, z niepełnosprawnością, czy rehabilitacja społeczna. Celem ich pracy jest poprawa jakości życia osób w kryzysie.

W jednostkach Polskiego Związku Niewidomych również pracują pracownicy socjalni. Organizacja posiada Domy Pomocy Społecznej w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie, a także trzy Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej w Olsztynie. Ma również Zakład Aktywności Zawodowej, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku, Toruniu i Włocławku. Dziękujemy ich pracownikom za energię i serce, którą wkładają w codzienną pracę.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych