Treść artykułu

Ręka dotyka znaku paragrafu. Rysunek symboliczny

Znowelizowana ustawa o dostępności cyfrowej

Prezydent podpisał w dniu 13 marca br. ustawę o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem działania jest poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ustawa nakłada obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny nie tylko całości stron internetowych i aplikacji mobilnych, ale również zarządzanych elementów strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Zmiany wprowadzone do ustawy mają też doprecyzować to, że mechanizm nadmiernych kosztów może być stosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach do konkretnych, poszczególnych elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, a nie ich całości. Podmiot publiczny nawet w przypadku stwierdzenia nadmierności kosztów zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej jakiegoś elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej nadal powinien dbać o jego maksymalnie możliwą dostępność i pełną dostępność cyfrową pozostałych elementów tworzących stronę internetową lub aplikację mobilną.

Jednocześnie ustawa wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku, gdy podmiot publiczny publikuje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej zarejestrowane wcześniej multimedia nadawane na żywo, dostosowuje je do wymagań określonych w załączniku do ustawy, czyli do wymogu dodania napisów i audiodeskrypcji do opublikowanego nagrania, w terminie 14 dni od dnia zakończenia nadawania. W przypadku braku odpowiednich możliwości, termin ten może zostać wydłużony. Nie może być on jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia zakończenia nadawania.

Ustawa ma również na celu uspójnienie polskiego tłumaczenia standardu WCAG 2.1. Dotychczasowy załącznik do ustawy zostanie zastąpiony nowym, odpowiadającym w swojej treści zwrotom użytym w nowym tłumaczeniu i oznaczeniu kryteriów sukcesu niemających zastosowania do aplikacji mobilnych.

Ustawa wejdzie wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia poza z  wybranymi wyjątkami.

Źródło: Prezydent.pl