Treść artykułu

Kobieta niewidoma z białą laską rozmawia z urzędnikiem na korytarzu w biurowcu.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach

Szef służby cywilnej wydał zalecenie w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami skierowane do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów z korpusu służby cywilnej. Dzięki tym wskazówkom więcej osób z niepełnosprawnościami będzie mogło pracować w różnego typu urzędach.

Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, we wstępie do publikacji napisał: „Przekazuję to zalecenie, aby pomóc członkom korpusu służby cywilnej w budowaniu dostępnego środowiska pracy, które ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami udział w rekrutacji oraz świadczenie pracy w urzędzie. A także, aby wesprzeć urzędy w opracowaniu i stosowaniu rozwiązań i procedur, które sprzyjają zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.”

Zalecenie to krok w kierunku promocji działań nastawionych na wspieranie osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach zatrudnienia: począwszy od przygotowania procesu rekrutacji, rozmowę kwalifikacyjną, po etap zatrudnienia.
W przygotowanej publikacji przedstawiono działania, które każdy urząd powinien uwzględnić podczas wdrażania zmian.

W zaleceniach napisano, że zwiększanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami to kilkuetapowy proces. Kroki, jakie należy podjąć, to m.in.:

  • przygotowanie kadry zarządzającej do działań, które wiążą się z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnościami,
  • powołanie zespołu do spraw dostępności,
  • przeprowadzenie audytu architektonicznego i cyfrowego urzędu,
  • nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami i upowszechnienie informacji o prowadzonych naborach.

Z zaleceniami w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w służbie cywilnej można zapoznać się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej-w-zakresie-zatrudnienia-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-sluzbie-cywilnej/.

Dokument powstał na bazie Raportu systemowego podsumowania przeglądu procedur zatrudnieniowych, opracowanego w ramach projektu „Procedury bez barier”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Program Dostępność Plus