Treść artykułu

Lupka, przez nią widać ikonkę osoby. Dookoła są inne ikonki.

Zastrzeż swój PESEL, nie daj się oszukać

Od 1 czerwca br. instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem mu pożyczki lub podpisaniem z nim umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu.

Oszustwa związane z wyłudzeniem danych są coraz częstsze. Dane mówią, że dochodzi do nich średnio co 40 minut. Aby uchronić się przed skutkami kradzieży tożsamości należy zastrzec PESEL. To czy numer PESEL jest zastrzeżony będą sprawdzać banki, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni. Czynność tą można zrobić bezpłatnie w urzędzie gminy lub w serwisie mObywatel (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie) albo w aplikacji mObywatel 2.0.

– Zachęcamy każdego do zastrzeżenia swojego numeru PESEL, dzięki temu można uniknąć ryzyka i odpowiedzialności w przypadku, gdy przestępca posłuży się tożsamością obywatela i zaciągnie na jego dane kredyt lub pożyczkę. To zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć – tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W usłudze Zastrzeż PESEL można sprawdzić zarówno historię zastrzeżeń oraz to, jakie podmioty i instytucje sprawdzały ten status.
Więcej na ten temat pod adresem: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zastrzez-pesel

Źródło: PAP Media Room