Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 11/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursów języka angielskiego i francuskiego dla osoby niewidomej i słabowidzących – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 11/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęły 4 oferty