Treść artykułu

Na zielonej gałązce siedzi czarno-żółta sikorka

Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych

Polski Związek Niewidomych zaprasza nauczycieli przedszkolnych do udziału w szkoleniu pt. „Edukacja ekologiczna i podejście STEAM dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolach”.

Zapraszamy nauczycieli przedszkolnych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak pracować z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi oraz w jaki sposób realizować warsztaty ekologiczne dostępne dla wszystkich przedszkolaków.

Szkolenie stacjonarne (pierwsza część warsztatów) zostanie przeprowadzone 13 czerwca br. w godzinach 15.00−20.00 lub 15 czerwca br. w godzinach 10.00−15.00, w zależności od preferencji osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. Druga część szkolenia w wersji online odbędzie się w terminie dogodnym dla uczestników. Ponadto uczestnicy dostaną materiały do samodzielnej edukacji.

Miejsce szkolenia: Przedszkole Specjalne 188 dla dzieci z wadami wzroku, słabowidzących i niewidomych, ul. Kielecka 20, Warszawa.

Szkolenie organizowane jest przez Polski Związek Niewidomych we współpracy z Przedszkolem Specjalnym 188 w Warszawie. Odbywa się w ramach projektu GREEN4VIP finansowanego ze środków unijnego programu Erasmus+.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowanie udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHCvU1YAdJ99OP6PK0DeErf3ZijvXgmOvF5dpTn2h8v71VvA/viewform

Więcej informacji można uzyskać:

Instytut Tyflologiczny PZN
Anna Lemańczyk
tel.: 22 887 62 70