Treść artykułu

Mężczyzna w trakcie gry w tenisa

Zapisz się na tenis!

Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w projekcie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” współfinansowanym przez PFRON. Pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy mogą się nauczyć grać w blind tenisa.

W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież. Do Akademii mogą zgłosić się mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny, treningi odbywać się będą na terenie wymienionych województw.

Adepci Akademii w ramach projektu mają zapewnione:
– treningi blind tenisa,
– treningi ogólnorozwojowe,
– indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą,
– indywidualne konsultacje z dietetykiem (tylko dla dorosłych uczestników),
– sprzęt i miejsce do gry,
– opiekę trenerów,
– wsparcie asystentów (wolontariuszy), którzy pomogą np. w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub przystanek,
– Indywidualne Plany Działania.

Wymagane kryteria:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku (w przypadku osób dorosłych – stopień znaczny lub umiarkowany),
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych,
– w przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
– zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów.

Chętni powinni wypełnić formularz dostępny na stronie: http://widzimyinaczej.org.pl/ruszaja-zajecia-z-tenisa-ziemnego-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych/, a następnie przesłać go mailowo lub listownie do organizatora: Fundacja Widzimy Inaczej, ul. Anielewicza 18/31, 01-032 Warszawa, e-mail: biuro@widzimyinaczej.org.pl.

O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje: Maksymilian Markuszewski, tel. 507298270.

Fot. Unsplash