Treść artykułu

Uczestnicy posiedzenia Europejskiej Unii Niewidomych omawiają różne kwestie.

Za nami konferencja Europejskiej Unii Niewidomych

Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych wzięli udział w posiedzeniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) w Brukseli. Wśród wielu tematów poruszana była kwestia dostępności bankomatów i banknotów Euro.

Konferencja miała miejsce w dniach 17-19 listopada br. w Brukseli. Gospodarzem spotkania była Organizacja Osób Niewidomych i Słabowidzących w Brukseli – Ligue Braille/Brailleliga. Obrady toczyły się stacjonarnie i online. Uczestniczyły w niej osoby z blisko 20 krajów. Polski Związek Niewidomych reprezentował Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN i Anna Powierża, koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy omawiali tematy, takie jak: Europejska Karta Niepełnosprawności, Europejskie Centrum Zasobów Dostępności, Wybory Europejskie w 2024 r, stanowisko EBU w sprawie alfabetu Brailla, dostępność klubów sportowych dla osób słabowidzących i niewidomych, pojazdy autonomiczne, a także Traktat z Marrakeszu.

W trakcie wydarzenia poruszany był temat dostępności bankomatów i waluty Euro, ponieważ EBU współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) w zakresie dostępności przyszłych banknotów. Podczas spotkania obecna była przedstawicielka EBC, która przeprowadziła z uczestnikami czytającymi alfabetem Braille’a serię testów w celu sprawdzenia oznaczeń brajlowskich na banknotach. Pogłębiając temat, przedstawiciele grupy roboczej EBU do spraw dostępności terminali płatniczych, przedstawili raport na omawiany temat. Spotkanie było forum wymiany doświadczeń i poglądów, a także umożliwiło przeanalizowanie wielu spraw.