Treść artykułu

Z ulgą o ulgach komunikacyjnych

Informujemy o kolejnym przesunięciu terminu wejścia w życie wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Na łamach Biuletynu niejednokrotnie pojawiał się temat zmiany przepisów regulujących kwestię zwrotu kosztów sprzedaży ulgowych biletów osobom niewidomym dla przewoźników kolejowych i autobusowych. Po licznych protestach – między innymi naszej organizacji niekorzystne zmiany, które miały wejść w życie od 2017 roku zostały odroczone o kolejny rok. Jednocześnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa powstał specjalny zespół, którego celem było wypracowania rozwiązań zapewniających udzielanie dopłat wszystkim przedsiębiorstwom transportowym honorującym bilety ulgowe dla osób z dysfunkcją wzroku.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, skierowaliśmy pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o udzielenie informacji na temat efektu prac wspomnianego zespołu oraz czy w roku 2018 dopłaty do biletów ulgowych dla firm transportowych zostaną zachowane na dotychczasowych zasadach.

W odpowiedzi przekazano nam, że Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przedstawił swoją propozycję nowelizacji ustawy. Obecnie znajduje się ona na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

“Istotą rozwiązań zawartych w przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekcie ustawy jest zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju poprzez eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub nie zaspokaja lokalnych potrzeb mieszkańców. Istotnym rozwiązaniem proponowanym przez resort infrastruktury i budownictwa z punktu widzenia pasażerów, jest utrzymanie dopłat dla wszystkich przewoźników z tytułu honorowania biletów ulgowych, tak, aby z przejazdów z ulgą ustawową mogli korzystać wszyscy obywatele uprawnieni do nich na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) .” – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa.

Ponadto wskazano, że w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, zostało zaproponowane przesunięcie terminu wejścia w życie wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.
Oznacza to, że również w przyszłym roku honorowanie ulg komunikacyjnych dla osób niewidomych będzie realizowane na obecnie obowiązujących zasadach.
Pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązania przygotowane przez resort infrastruktury będą zgodne z oczekiwaniami naszego środowiska.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN, Centrum Rehabilitacji