Treść artykułu

Biała laska na ścieżce dotykowej

Masz 18–30 lat? Podziel się swoimi marzeniami i obawami związanymi z przyszłością

Międzynarodowe badanie dotyczące oczekiwań, pragnień i obaw młodych osób z dysfunkcją narządu wzroku. Ankiety zbierane są do 1 maja br.

Holenderska organizacja Royal Dutch Visio, we współpracy z ICEVI i WBU, podjęła działania mające na celu dotarcie do młodych niewidomych i słabowidzących, aby dowiedzieć się, jakie są ich życzenia i obawy związane z przyszłością.

Zrealizowano film, w którym pięć młodych osób z dysfunkcją narządu wzroku z Holandii opowiada o swoich marzeniach dotyczących przyszłości (osoby mówią po niderlandzku, napisy są w języku angielskim). Film został opublikowany na stronie internetowej projektu Aspiro, jako źródło informacji dla innych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Przygotowuje on grunt do dyskusji nt. tego, jak młodzi niewidomi i słabowidzący widzą swoją przyszłość. Wideo zaprezentowano na kongresie Vision 2022. Link do nagrania: https://youtu.be/cL24hlTbOHE.

Inicjatorzy badania uważają, że młodzi niewidomi i słabowidzący na całym świecie mają prawo do edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Rodzice i inni dorośli podejmują jak najwięcej starań każdego dnia, aby zapewnić młodym osobom z dysfunkcją narządu wzroku możliwość odniesienia sukcesów. Jednak wciąż istnieją przeszkody w edukacji i zatrudnieniu. Celem badania jest uzyskanie informacji, co o tym myśli sama młodzież niewidoma i słabowidząca na całym świecie.

Zachęcamy osoby niewidome i słabowidzące w wieku 18–30 lat do wzięcia udziału w tym badaniu, korzystając z jednego z poniższych linków:

Ankieta jest w pełni dostępna jako formularz Microsoft, a link do cyfrowego kwestionariusza będzie aktywny do 1 maja br.

Po zebraniu i przeanalizowaniu wyników badań zostanie zorganizowane spotkanie online przez inicjatorów tego przedsięwzięcia. O terminie poinformują oni wkrótce.

W razie pytań można przesłać wiadomość na adres: alemanczyk@pzn.org.pl