Wymiana młodzieży w “pigułce”

“Wymiana młodzieży stwarza grupom młodych osób z co najmniej dwóch różnych krajów możliwość spotkania się i mieszkania razem przez okres do 21 dni. W trakcie wymiany młodzieży uczestnicy, wspierani przez liderów grup wspólnie realizują program pracy (połączenie warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji, aktywności na świeżym powietrzu itd.), jaki opracowali i przygotowali przed wymianą. Wymiana młodzieży umożliwia osobom młodym: rozwijanie umiejętności; poznawanie zagadnień/obszarów tematycznych istotnych dla społeczeństwa; odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i stylów życia, głównie dzięki partnerskiemu uczeniu się; wzmocnienie takich wartości jak solidarność, demokracja, przyjaźń itp. Proces uczenia się podczas wymiany młodzieży jest efektem metod kształcenia pozaformalnego. Dość krótki czas trwania działania sprawia, że zaangażowanie młodych ludzi z mniejszymi szansami jest właściwe. Wymiana młodzieży oferuje międzynarodowe doświadczenie mobilności zapewniającej bezpieczeństwo grupy, z możliwością posiadania odpowiedniej liczby liderów grup dbających o bezpieczeństwo uczestników. Wymiana młodzieży może być również dobrą okazją do rozmów i poznawania zagadnień z zakresu integracji i różnorodności. Wymiana młodzieży opiera się na współpracy transnarodowej między co najmniej dwiema organizacjami uczestniczącymi z różnych krajów Unii Europejskiej i spoza niej.

Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach wymiany młodzieży: akademickie wyjazdy studyjne; wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazd turystyczny; festiwale; wyjazdy wakacyjne; tournée z występami artystycznymi.” – cytowany fragment pochodzi z Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2016, dostępnego na stronie programu Erasmus+.

Aktualności

15 lutego 2016

Wymiana młodzieży – 02/2016

W roku 2015 Polski Związek Niewidomych był partnerem w dwóch wymianach młodzieży. Jedna odbyła... czytaj całość >