Treść artykułu

Sabina Tomczak, Magdalena Orzeszko, Andrzej Brzeziński za stołem prezydialnym na zjeździe w Okręgu Wielkopolskim PZN.

Wybory w Okręgu Wielkopolskim PZN

Na Okręgowym Zjeździe Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZN został wybrany nowy zarząd. W zjeździe wzięło udział 70 osób.

Wybory odbyły się 8 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Prezesem Okręgu Wielkopolskiego PZN została ponownie Sabina Tomczak.

W zjeździe uczestniczyło aż 70 osób: delegaci, prezesi kół i członkowie Komisji Rewizyjnej. Gościliśmy również Andrzeja Brzezińskiego, prezesa ZG PZN, do którego było wiele pytań i wniosków do dalszego procedowania. Atmosfera spotkania była bardzo dobra. Toczyły się ciekawe dyskusje, m.in. na temat teraźniejszości i przyszłości PZN.

Delegaci wybrali: Sabinę Tomczak na Prezesa Okręgu. Wybranych zostało także 4 wiceprezesów i 3 członków zarządu. Stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej otrzymała Janina Karpińska. Wybrano również 6 członków Komisji Rewizyjnej oraz zastępców.

Podczas wydarzenia Andrzej Brzeziński oraz Sabina Tomczak wręczyli odznaczenia oraz podziękowania dla wszystkich prezesów kół, których kadencja się kończy. Kandydatów było wielu, co cieszy, bo jest oznaką, że w Wielkopolsce są osoby, które chcą swój czas i energię poświęcać na pracę społeczną dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

Magdalena Orzeszko

Dyrektor Biura Okręgu Wielkopolskiego PZN

Prezes ZG PZN przemawia na zjeździe Okręgu Wielkopolskiego PZN.