Treść artykułu

Dwóch chirurgów w trakcie operacji na sali operacyjnej.

Supernowoczesny sprzęt w Klinice Okulistyki w Poznaniu

Pierwszy na świecie symulator szkoleniowy do badań siatkówki wcześniaków to nowy nabytek Kliniki Okulistyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Aparatura została zakupiona przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sprzęt posłuży do nauki lekarzy wykonujących skomplikowane operacje u małych pacjentów.

Klinika Okulistyki USzK w Poznaniu jako jeden z ośrodków wykonujących najwięcej tego typu badań została obdarowana supernowoczesnym sprzętem, aby jeszcze sprawniej wykonywać diagnostykę i edukować lekarzy.

„Przeprowadzenie badania oftalmoskopii pośredniej u wcześniaka wymaga precyzyjnych zdolności i umiejętności interpretacji odwróconego obrazu siatkówki. Jednocześnie badanie musi być przeprowadzone szybko i umiejętnie, aby zminimalizować stres u małego pacjenta. Zakupiony symulator odtwarza wszystkie istotne aspekty scenariusza badania. Zapewnia tym samym okulistom realistyczne, ale wolne od ryzyka, doświadczenie szkoleniowe. Model do nauki symuluje również w trakcie badania np. płacz dziecka, czy drgania gałki ocznej” – takie informacje można przeczytać na profilu informacyjnym szpitala.

W ośrodku na ul. Szamarzewskiego pomocy mogą szukać pacjenci z odwarstwieniem siatkówki. Wykonuje się tu ponad 300 operacji odwarstwienia siatkówki metodą konwencjonalną i ok. 300 zabiegów metodą witrektomii. Dodatkowo ponad 400 witrektomii jest przeprowadzanych w ramach leczenia krwotoków do ciała szklistego u pacjentów z cukrzycą, zakrzepem naczyń siatkówki czy po urazach. Pacjenci mają tu możliwość skorzystania z kompleksowego zaopatrywania urazów gałki ocznej, w tym usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych, najnowocześniejszymi metodami pozwalającymi na zachowanie widzenia. Leczy się tu też kompleksowo nowotwory narządu wzroku.

JR/Centrum Komunikacji PZN