Treść artykułu

Dłoń rysuje symbol osoby. Rysunek symboliczny odnoszący się do zapisów prawnych

Wprowadzono dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu i żywności wprowadzono dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw.

Wsparciem zostanie objętych blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatkowo stworzona została infolinia dot. dodatku osłonowego – tel. +48 22 369 14 44. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Źródło: PAP Mediaroom