Treść artykułu

Młoda kobieta w geście wsparcia kładzie rękę na ramieniu starszej kobiety

Wolontariat w Belgii to może być przygoda życia

Masz od 18 do 30 lat, jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą? Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège.

 Osoby zainteresowane powinny mieć, co najmniej podstawową znajomość języka francuskiego (poziom A2) oraz dużą motywację do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym.

Projekt rozpocznie się we wrześniu/październiku br. W Belgii wolontariusz może pracować maks. 9 miesięcy. Długość pobytu w Liège będzie ustalona indywidualnie z każdą osobą po jej zakwalifikowaniu się do przedsięwzięcia.

Miejsca, w których można odbyć wolontariat:

  • biuro organizacji VIEWS,
  • szkoła dla dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku z dodatkowymi dysfunkcjami,
  • organizacja Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite.

Inicjatywa jest realizowana w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego. Partnerem Polskiego Związku Niewidomych w tej inicjatywie jest organizacja VIEWS, z którą związek wielokrotnie efektywnie współpracował.

Osoby spełniające kryteria zachęcamy do zainteresowania się ofertą. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w projektach wolontariatu za granicą wynieśli z nich ogromne korzyści, procentujące zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 22 887 62 70 lub pisząc na adres e-mail: [email]alemanczyk@pzn.org.pl[/email].

 

Dodatkowe informacje:

Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdów
Osoba uczestnicząca w projekcie będzie zakwaterowana razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu, ale dostanie własny pokój. Mieszkanie znajduje się ok. 20 min. – idąc pieszo – od miejsca pracy. Z kolei do centrum miasta idzie się ok. 25 min. Uczestnik będzie otrzymywał miesięczne kieszonkowe oraz środki pokrywające koszty wyżywienia i przejazdów.

Koszty podróży do Liège oraz ubezpieczenia zdrowotnego również pokrywają organizatorzy.

Szkolenie podczas projektu

Podczas dwóch pierwszych tygodni od momentu przyjazdu do Belgii wolontariusze nie pracują. Mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej (uczą się, jak trafiać do pracy, sklepu i innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu). Uczestników czekają także lekcje czynności życia codziennego (uczą się, jak przygotowywać posiłki, samodzielnie robić zakupy, prać, dbać o swoje rzeczy i czystość oraz porządek w mieszkaniu, uczą się zasad pierwszej pomocy).

Ponadto przez pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Zaplanowana nauka ma na celu zapewnienie wolontariuszowi jak najszybsze osiągnięcie autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności. Podczas całego projektu uczestnicy otrzymają potrzebne wsparcie od organizacji koordynującej − Views International.