Treść artykułu

Dłonie kilka osób złączone ze sobą.

Wolontariat w Belgii dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku

Polski Związek Niewidomych we współpracy z VIEWS realizuje projekt wolontariatu w Belgii w miejscowości Liège, w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego. Obecnie jest jedno wolne miejsce w tym projekcie dla osoby niewidomej bądź słabowidzącej w wieku 18-30 lat. 

Wolontariusz/-ka będzie pracować w szkole dla osób z dysfunkcją wzroku dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 roku życia.

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym. Planowane rozpoczęcie wolontariatu to wrzesień 2020. Czas pobytu w Liège to 9 miesięcy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 887 62 70 lub kontaktując się mailowo: alemanczyk@pzn.org.pl.

 

Fot. Shutterstock