Treść artykułu

Grupa młodych osób, którzy biorą udział w szkoleniu na świeżym powietrzu. Siedzą na krzesłach w kole, a w środku duża karta brystolu. Jedna osoba coś na niej zapisuje.

Weź udział w wolontariacie europejskim w Belgii

Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego. Partnerem PZN w projekcie jest VIEWS, z którą współpracowaliśmy w ramach wielu wydarzeń. Na wolontariat może wyjechać osoba niewidoma lub słabowidząca w wieku 18–30 lat. 

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym. Planowane rozpoczęcie projektu to wrzesień 2022 r. Osoba, która wyjedzie na wolontariat, będzie pracowała w szkole dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdów

Uczestnik wydarzenia będzie zakwaterowany razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu. Co więcej, będzie miał swój własny pokój. Mieszkanie znajduje się ok. 20 min, idąc pieszo do miejsca pracy. Centrum miasta znajduje się również w odległości ok. 25 min, idąc pieszo od miejsca zamieszkania. Dodatkowo osoba ta będzie otrzymywała miesięcznie kieszonkowe oraz środki na zapewnienie sobie wyżywienia i na przejazdy. Koszt podróży na wolontariat oraz ubezpieczenia zdrowotnego również zostanie w pełni pokryty w ramach projektu.

Szkolenie podczas działań

W trakcie dwóch pierwszych tygodni (od momentu przyjazdu do Belgii) wolontariusze nie pracują, gdyż mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej (uczą się, jak trafiać do pracy, sklepu i innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu). Uczestnicy będą również chodzić na zajęcia w zakresie czynności życia codziennego (np. nauka przygotowywania sobie posiłków, samodzielnych zakupów, prania, dbania o swoje rzeczy, utrzymywania czystości oraz porządku w mieszkaniu czy zasad pierwszej pomocy). Ponadto przez pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Lekcje te mają na celu zapewnić wolontariuszowi m.in. jak najszybsze osiągnięcie autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności. Podczas całego projektu wolontariusze będą otrzymywali wsparcie od organizacji koordynującej, Views International w zakresie ich specjalnych potrzeb.

Zachęcamy młode osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w tym wydarzeniu. Jest to okazja do nauki języka francuskiego, zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku oraz osiągnięcia większej samodzielności w życiu.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 22 887 62 70 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl.

 

Fot. Centrum Komunikacji