Treść artykułu

Widok z lotu ptaka na dziedziniec Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Turnus usprawniająco-rekreacyjny w Laskach 2019

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2019 r. turnusu usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

 • uczestnicy: minimum 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami,
 • wiek: dzieci od 5 do 13 lat,
 • termin: 23 czerwca do 6 lipca 2019r. – 14 dni,
 • ilość miejsc: maksymalnie 60 osób,
 • wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie,
 • warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami.

Zakwaterowanie w Internacie Dziewcząt:

 • 11 pokoi 3 osobowych z łazienką (parter)
 • 13 pokoi 3 osobowych z łazienką (piętro I)

3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, zapewniając dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania. Oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.

Ośrodek zapewnia zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych.

Ośrodek posiada także:

 • odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną,
 • konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii,
 • basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne,
 • pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.

Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcja wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla takich dzieci.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku,
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami czynności życia codziennego,
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej,
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia w pracowni ceramiki,
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • seans filmu z audiodeskrypcją,
 • prelekcje i wykłady dla rodziców,
 • wycieczka do Warszawy.

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

Koszt turnusu:

1 DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE + 1 OPIEKUN 4.100 zł

1.300,00 zł opiekun
zakwaterowanie – 14 dni
pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
konsultacje z terapeutami
wykłady prelegentów
wycieczki, atrakcje
ubezpieczenie
2.800 zł dziecko niepełnosprawne
zakwaterowanie – 14 dni
pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
wycieczki, atrakcje
ubezpieczenie
drobne upominki
1.288 zł drugi rodzic
zakwaterowanie – 14 dni
pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
wycieczki, atrakcje
ubezpieczenie
850 zł/ os. – rodzeństwo od 7 do 16 r.ż.
zakwaterowanie – 14 dni
pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
ubezpieczenie
454 zł/ os. – rodzeństwo od 2 do 6 r.ż.
zakwaterowanie – 14 dni
pełne wyżywienie – śn., ob., kol. – 14 dni
ubezpieczenie

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności + zgoda na przetwarzanie danych) prosimy kierować do Iwony Optułowicz do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: ioptulowicz@pzn.org.pl w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Z wszystkimi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w turnusie
Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN